"given over" translation into Hungarian

EN

"given over" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given over" in context.

Context sentences for "given over" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, WITNESS was started in '92 and it's since given cameras out in over 60 countries.
Tehát elkezdtük a Tanút '92-ben és azóta 60 országban osztottunk szét kamerákat.
EnglishI had given myself over to the religion insofar as I could be abandoned to anything.
Belefeledkeztem a vallásba, már amennyire én bele tudok feledkezni valamibe.
EnglishNo city so large, however, could be given over entirely to churches.
A történelem folyamán soha ekkora várost nem emeltek pusztán az egyház kedvéért.
EnglishHis own elation at the discovery was gone now that he'd given the information over to others.
Most, hogy továbbadta az információját, elillant a felfedezés okozta diadalérzete.
EnglishI believe that she does not want to be given over to Eudoxia, and she will destroy if provoked.
Azt hiszem, nem akarja, hogy Eudoxiának adják, és pusztítani fog, ha provokálják.
EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Hogy miért, azt mindenki tudja: ezt a hetet a háttérben folyó manőverezésekre fordítottuk.
EnglishI would penetrate the illusion of the bodies being given over to the dark waters.
Meg fogom fejteni a sötét vizeknek adott tetemek káprázatát.
EnglishAnd only a perfect man can be given over to the dying god for his magic in the oak.
És csak egy tökéletes ember alkalmas, hogy a haldokló isten elvégezze rajta a varázslatot a tölgyben.
EnglishNonetheless, progress in WTO negotiations must be given priority over bilateral agreements.
A WTO-tárgyalásoknak azonban prioritást kell élvezniük a kétoldalú megállapodásokkal szemben.
EnglishAnd power was given him over every tribe and people and tongue and nation.
Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre.
EnglishBut Preia and Vree Erreden accompanied him, and the care of the Stone had been given over to them as well.
Ám Preia és Vree Erreden is vele volt, és ők is felelősséggel tartoztak a Kőért.
EnglishIt is nevertheless the first time that the instrument has been given priority over the objective.
Ez az első alkalom, hogy az eszköz elsőbbséget élvez a céllal szemben.
EnglishHis van had been given a thorough going-over by Massachusetts lab technicians and forensic experts.
A teherkocsiját tetőtől talpig átvizsgálták a massachusettsi szakértők.
EnglishIt seemed rather to be given over largely to storehouses and private dwellings.
Az épületek inkább raktárak és magánházak lehettek.
EnglishThe drum was in the old crone's hands again, but she had no awareness of having given it over to her.
A dob most ismét a banya kezében volt, bár Morgaine nem érzékelte, hogy visszaadta volna.
EnglishThe consolidation of national budgets must be given a significant role over the coming years.
Az elkövetkező években fontos szerepet kell szánnunk a nemzeti költségvetések konszolidációjának.
EnglishBut he was driven, too, by the unalterable and compelling sense of purpose to which he had given himself over.
De ugyanakkor hajtotta engesztelhetetlen tudata a célnak, melynek átadta magát.
EnglishThe remaining rooms on this floor were given over to the stenographers, typists, and researchers.
Ezen az emeleten a fennmaradó szobákat gyorsíróknak, gépíróknak és az elemzőőknek engedték át.
EnglishThe meadow spread out around us, vast and cool, and utterly given over to the blowing lilies.
Hatalmasan, hűvösen terült el körülöttünk a liliomok rétje.
EnglishFor it is written that He hath given his angels charge over thee that they keep thee.
Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Other dictionary words

English
  • given over

Search for more words in the Romanian-English dictionary.