"given over to" translation into Hungarian

EN

"given over to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given over to" in context.

Context sentences for "given over to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo city so large, however, could be given over entirely to churches.
A történelem folyamán soha ekkora várost nem emeltek pusztán az egyház kedvéért.
EnglishI believe that she does not want to be given over to Eudoxia, and she will destroy if provoked.
Azt hiszem, nem akarja, hogy Eudoxiának adják, és pusztítani fog, ha provokálják.
EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Hogy miért, azt mindenki tudja: ezt a hetet a háttérben folyó manőverezésekre fordítottuk.
EnglishI would penetrate the illusion of the bodies being given over to the dark waters.
Meg fogom fejteni a sötét vizeknek adott tetemek káprázatát.
EnglishAnd only a perfect man can be given over to the dying god for his magic in the oak.
És csak egy tökéletes ember alkalmas, hogy a haldokló isten elvégezze rajta a varázslatot a tölgyben.
EnglishBut Preia and Vree Erreden accompanied him, and the care of the Stone had been given over to them as well.
Ám Preia és Vree Erreden is vele volt, és ők is felelősséggel tartoztak a Kőért.
EnglishIt seemed rather to be given over largely to storehouses and private dwellings.
Az épületek inkább raktárak és magánházak lehettek.
EnglishThe remaining rooms on this floor were given over to the stenographers, typists, and researchers.
Ezen az emeleten a fennmaradó szobákat gyorsíróknak, gépíróknak és az elemzőőknek engedték át.
EnglishThe meadow spread out around us, vast and cool, and utterly given over to the blowing lilies.
Hatalmasan, hűvösen terült el körülöttünk a liliomok rétje.
EnglishAt the back of the house was a room given over entirely to the subject of the Grove and the ground it was built on.
Egy helyiséget teljes egészében Grove-nek szentelt, és a földnek, melyen megépült.
EnglishThe new Egyptian constitution must not be given over to sharia.
Az új egyiptomi alkotmány nem szolgáltatható ki a sáriának.
EnglishThere was very little conversation between us, all of our energy being given over to the difficult and steady assent.
Nagyon ritkán szóltunk, minden energiánkat a kapaszkodásra tartogattuk a megszakítatlan emelkedőn.
EnglishThe complex directions they'd been given over the telephone led Drew and Arlene through a maze of narrow streets.
A telefonon kapott bonyolult útmutatást követve Drew és Arlene sikátorok labirintusán vergődött keresztül.
EnglishAll five were given over to the custody of the templars.
Mind az ötöt a lovagok őrizetére bízták.
EnglishWould she be given over to you or remain with me?
Hozzád akar-e kerülni, nálam akar-e maradni?
English`The rain's nearly given over already,' said Sam; 'but don't you go doing anything risky in the dim again, Mr.
- Az eső már majdnem elállt - mondta Samu -, de ebben a homályban, Frodó uram, csak ne kezdjél semmi veszélyes dologba.
EnglishHe was a Druid, and Druids did not take mates, their lives given over to the pursuit of knowledge and the dissemination of learning.
Druida volt, azok pedig nem házasodnak, életük a tudás megszerzésében és az ismeretek terjesztésében telik.
EnglishI cannot, however, accept the fact that the role currently played by the Council should be given over as a whole to the Commission.
Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartom, hogy a Tanács jelenlegi szerepkörét teljes egészében a Bizottság venné át.
EnglishThe old temple, so long given over to silence and solitude was filled with countless sights and sounds of life.
A vén templom, amely oly sokáig hallgatásba és békébe burkolózott, most megtelt az élet megszámlálhatatlan sok mozgásával és zajával.
EnglishTay could not measure it, the whole of his concentration given over to the casting of his Druid magic before him to ferret out hidden traps.
Tay nem mérte az időt, teljes erejével arra összpontosított, hogy druida mágiáját előreküldje rejtett csapdák felkutatására.

Other dictionary words

English
  • given over to

Translations into more languages in the bab.la Indonesian-English dictionary.