"given rise" translation into Hungarian

EN

"given rise" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given rise" in context.

Context sentences for "given rise" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRelations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
Az ombudsmannal fennálló kapcsolatokban olykor véleménykülönbségek is felmerülnek.
EnglishThe Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Az internet új lehetőségeknek nyitott utat az áruk és szolgáltatások kereskedelme terén.
EnglishThe hygiene package has given rise to debate in several Member States, including Sweden.
A higiénia-csomag több tagállamban, így Svédországban is vitát váltott ki.
EnglishIncreasing traffic, however, has given rise to serious social problems.
Az egyre növekvő forgalom azonban komoly társadalmi problémákat vet fel.
EnglishWe are slowly exiting the crisis which has given rise to additional inequalities within the EU.
Lassanként kilábalunk a válságból, amely fokozta az EU-n belüli egyenlőtlenségeket.
EnglishAnd this then has given rise to unprecedented and unexpected moral controversy.
És ezután egy példátlan, nem várt morális probléma lépett fel.
English(PL) Mr President, the death penalty has always given rise to reflection and to many questions.
(PL) Elnök úr, a halálbüntetés mindig gondolkodásra ösztönöz, és kérdéseket vet fel.
EnglishAs described, this situation has given rise to a basic and commonly accepted conclusion.
E fent leírt helyzet alapján egy alapvető és általánosan elfogadott következtetés vonható le.
English(FR) Mr President, this debate has given rise to many speeches by transport specialists.
(FR) Elnök úr! A vita során számos közlekedési szakértő felszólalt.
EnglishThe lack of rules and existence of weak rules has given rise to the financial and economic crisis.
A pénzügyi és gazdasági válságot a szabályok hiánya és az erőtlen szabályok okozták.
EnglishModern terrorism has given rise to a hitherto unknown phenomenon - that of the stateless soldier.
A modern terrorizmus egy eleddig ismeretlen jelenséget szült: az állam nélküli katonáét.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Szeretnék tisztázni néhány pontot, amely vitára adott okot.
EnglishTwo further aspects of the statement have given rise to much comment.
A nyilatkozat két további aspektusa sok észrevételt váltott ki.
EnglishThat very system has given rise to dirty tricks in some cases.
Ugyanez a rendszer néhány esetben piszkos trükkökre adott lehetőséget.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim that has given rise to this initiative.
Egy e vonalak mentén felállított együttműködés célja hívta életre ezt a kezdeményezést.
EnglishWe all know that this is an extremely sensitive issue which has given rise to very intensive lobbying.
Mindannyian tudjuk, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, ami nagyon intenzív lobbizáshoz vezetett.
EnglishThere is also an economic rationale behind this, given the rise in the number of women on the labour market.
Ennek gazdasági oka is van, mivel nőtt a nők munkaerő-piaci részvétele.
EnglishThat has given rise to a number of practical problems with transposition in the various Member States.
Ez a különféle tagállamokban számos gyakorlati problémához vezetett az átültetéssel kapcsolatban.
EnglishHowever, recent events in Bahrain have given rise to concerns as to whether the report is sufficiently up-to-date.
Ugyanakkor a közelmúltbeli bahreini események felvetik, hogy a jelentés nem elavult-e.
EnglishHowever, this has given rise to debate concerning the 20% rule.
Mindazonáltal emiatt vita indult el a 20%-os szabályról.
Other dictionary words
English
  • given rise

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.