"given the chance" translation into Hungarian

EN

"given the chance" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given the chance" in context.

Context sentences for "given the chance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
Ezért nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy hozzájáruljak ehhez a vitához.
EnglishIt is important that they are given a chance to engage in the political process.
Fontos, hogy lehetőséget kapjanak a politikai folyamatban való részvételre.
EnglishAntwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
Antwerpen nem kapott esélyt, annak dacára, hogy sok kísérlet történt az eladásra.
EnglishGiven the chance to perform, they probably wouldn't blow it-like a good bunch of Marines.
Ha cselekedni kell, tudni fogják a dolgukat, akár egy tengerészgyalogos-osztag.
EnglishSarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
Szarajevó megérdemli, hogy alkalma legyen bemutatni hatalmas potenciálját.
EnglishHe wondered if Caerid would do so again, if given the chance to live his life over.
Vajon Caerid, ha újrakezdhetné az életét, ismét ezt az utat választaná?
EnglishWell, it looks like you're being given another chance to do something with your soul.
- Nos, látom, ismét kaptál egy esélyt, hogy kezdj valamit a lelkeddel.
EnglishOne more example, Tehol reflected, of what people would pay for, given the chance.
Egy újabb példa arra, gondolta Tehol, hogy mi mindenért képesek az emberek pénzt kiadni, ha lehet.
EnglishPerhaps now though, if you were given the chance, you would reconsider that decision.
Bár most talán, ha időt kapnál, felülvizsgálhatnád a döntésedet.
EnglishJerle Shannara would not be given a chance to test his sword against the Warlock Lord.
Jerle Shannarának nem adatik meg a lehetőség, hogy kipróbálja kardját a Boszorkánymester ellen.
EnglishHe would have accepted the burden of godhood had he been given the chance.
Elfogadta volna az isteni lét súlyát ha lehetőséget kapott volna.
EnglishThose with him must be given the chance to complete their journey home.
Azoknak, akik vele vannak, meg kell adni a hazatérés lehetőségét.
EnglishHe must be given a chance to use the Sword against Brona.
Meg kell adni neki a lehetőséget, hogy használja a kardot Bronával szemben.
EnglishI shouldn't have been given a chance of disposing of the revolver or anything of that kind.'
Nem vonom kétségbe, hogy az egész idő alatt megfigyelő kísért.
EnglishThousands of people are given the chance to return to life, the chance, as it were, of a second life.
Emberek ezrei kapnak lehetőséget az élethez való visszatérésre, esélyt egy második életre.
EnglishAccused people must also be given the chance to defend themselves and appeal against their convictions.
A vádlottaknak lehetőséget kell kapniuk a védekezésre és az ítélettel szembeni fellebbezésre.
EnglishI was given no chance to discover how to control my own.
Nem remélhettem, hogy megtalálom erőm fegyelmezésének módjait.
EnglishNow they found themselves wondering what more he might have told them had he been given the chance.
Hirtelen mindkettejüknek az jutott eszébe, mi mindent hallhattak volna még Hebeltől, ha alkalmuk van rá?
EnglishIt is important that the victims of human trafficking are given the chance of protection and legal advice.
Fontos, hogy az emberkereskedelem áldozatai számára megadjuk a védelem és a jogi tanács lehetőségét.
EnglishGiven the chance, you would deny me my life, wouldn't you?
Ha alkalma nyílna, elvenné az életemet? nem az életét.

Other dictionary words

English
  • given the chance

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.