"given the floor" translation into Hungarian

EN

"given the floor" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given the floor" in context.

Context sentences for "given the floor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
Az eljárási szabályzatnak megfelelően Brons úr most kapna lehetőséget a felszólalására.
English(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
(FR) Elnök úr! Bocsásson meg, de nem adta meg a szót az ellenkező oldalnak.
EnglishHe will now be given the floor again and Mr Borloo and Mr Le Maire will remain with us.
Ezért most ismét átadom neki a szót, utána pedig Borloo úr és Le Maire úr marad velünk.
EnglishYes, some of you were given the floor twice, but not in one item.
Igen, önök közül néhányan kétszer kaptak szót, de nem egy napirendi ponton belül.
EnglishMr President, I am very pleased that the President has finally given the floor to the rapporteur.
Elnök úr, örömömre szolgál, hogy az elnök végül megadta a szót az előadónak.
EnglishCommissioner, I also wanted to have a say on other reports but I was not given the floor.
Biztos úr, volt véleményem más jelentésekről is, de nem kaptam szót.
EnglishI would have liked to explain the fact that we do not agree on some things, but I was not given the floor.
Meg szerettem volna magyarázni, hogy néhány dologban nem értünk egyet, de nem kaptam szót.
EnglishThe fellow Member spoke about it and I then wanted to ask him a question, but was not given the floor.
Egy képviselőtársunk beszélt róla, akitől aztán meg akartam kérdezni valamit, de nem kaptam szót.
EnglishIf he arrives, he may be given the floor at the end.
A szerző, Herbert Reul úr jelezte, hogy késik, talán a végén szót kap, ha megérkezik.
EnglishI have given the floor to 32 speakers today.
Ne feledjék, hogy előre jelezniük kell felszólalási szándékukat a listán.
EnglishWe have given the floor to six Members of your Group.
Az Ön képviselőcsoportjából hat képviselőnek adtuk meg a szót.
EnglishObviously they will be given the floor after it has been given to Members speaking for the first time.
Természetesen akkor fognak szót kapni, amikor az első alkalommal felszólalók befejezték felszólalásaikat.
EnglishI was not sure whether I had already been given the floor.
Nem voltam benne biztos, hogy megkaptam-e már a szót.
EnglishYou have given the floor to many Members, including twice to Mr Lehne and to Mr Gollnisch and Mr Fox.
Ön sok képviselőnek megadta a szót, többek között kétszer Lehne úrnak, valamint Gollnisch úrnak és Fox úrnak.
EnglishLadies and gentleman, we have given the floor to 10 speakers.
Hölgyeim és uraim, 10 felszólaló kapott szót.
EnglishMr President, in this debate, I am also supposed to be given the floor on behalf of the Committee on Regional Development.
Tisztelt Elnök úr! Ebben a vitában, a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében is szót kellene kapnom.
EnglishSince Mr Schulz is affected by what Mr Zaleski said, he will be given the floor, but after that, we want to move on to the vote.
Mivel Schulz urat érinti, amit Zaleski úr mondott, szót kap majd, de utána a szavazással akarjuk folytatni.
EnglishI should have given the floor to Mr Teixeira.
Teixeira úrnak kellett volna szót adnom.
English- (FR) Mrs Wallis, I find it extremely regrettable that you have given the floor to Mr Daul and Mr Schulz, but not to me.
- (FR) Wallis asszony, rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy megadta a szót Daul és Schulz uraknak, nekem azonban nem.
EnglishWe have given the floor to two MEPs.
Két európai parlamenti képviselő szót kapott.

Other dictionary words

English
  • given the floor

Even more translations in the Russian-English dictionary by bab.la.