"given time" translation into Hungarian

EN

"given time" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given time" in context.

Context sentences for "given time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Az árfolyamokat bármely időpontban a kereslet-kínálat törvénye határozza meg.
Englishdevice indicating the mass of the load acting on the weighing unit at any given time.
a bármely adott pillanatban a mérlegegységre ható teher tömegét kijelző készülék.
EnglishLa Pucelle did not answer at once, though he had given her the running time.
Johanna nem felelt azonnal, bár Voltaire éppen elegendő kapacitást adott neki ehhez.
EnglishGiven time and a fair amount of goodwill, any freak can become a part of any family.
Idővel és kellő jóakarattal a torzszülött is belesimulhat a családi életbe.
EnglishIs that not a fair question, given the time we have been negotiating?
Nem jogos-e ez a kérdés tekintve, hogy milyen hosszú ideje folynak a tárgyalások?
EnglishThe structure also allowed one or more cells to be cut off' at any given time.
Ez a struktúra arra is alkalmat adott, hogy egy vagy több sejt bármikor "kivágható" legyen.
EnglishIt carries approximately 10 thousand at a given time and is counted daily.
Itt hozzávetőleg 10.000 szokott lenni egyszerre, amit naponta számlálnak.
EnglishIt has given me time that I would not otherwise have, but it has exacted a price.
Időt ad, amelyhez másképp nem jutnék hozzá, de megfizetteti az árát.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Az információnak világosnak és érthetőnek kell lenni, és a megfelelő időben kell nyújtanunk.
EnglishHe said, You've never given me a hard time about family custom before.
Korábban sose vontál felelősségre, ha elmulasztottam a család iránti kötelességeimet.
EnglishGiven my limited time, I would just like to make three brief points.
A korlátozott időmre való tekintettel csak három rövid gondolatot szeretnék kifejteni.
EnglishThe requirements at any given time will be determined by the Member States.
A követelményeket minden adott esetben a tagállamok határozzák meg.
EnglishGiven the time restrictions, I shall just make a few brief comments.
Tekintettel az időbeli korlátozásra, csak néhány rövid megjegyzést teszek.
EnglishGiven time to ponder what he had observed, Huruga must see through our pretensions and destroy us.
Huruga egy idő után rájön, hogy az orránál fogva vezettük, és akkor nekünk végünk.
EnglishHe believed the word, written and spoken, could solve most problems, given time.
Hitt abban, hogy az írott és kimondott szó a legtöbb problémát meg tudja oldani egy adott időőn belül.
EnglishCalculates the amount received that is paid for a fixed-interest security at a given point in time.
Rögzített kamatú értékpapírra bármely adott időpontban fizetett kamatot számítja ki.
EnglishGiven enough time, the elves wouldn't care about them anymore.
És ha elég sokáig várnak, a tündék már egyáltalán nem fognak velük törődni.
EnglishAnd as for Lancelet, we must by now have given him time to be gone from the Queen's chamber.
- Ha már Lancelet-nál tartunk, adtunk neki elegendő időt, hogy elhagyja a királyné szobáját.
EnglishBureaucracy increases as a doubling function in time, given the resources.
A végtelenbe nyúló, magas épületek a Trantorra emlékeztették.
EnglishOn any continent, at any given time, there are innovative societies and also conservative ones.
Bármikor, bármely kontinensen egyszerre vannak jelen innovatív és konzervatív társadalmak.

Other dictionary words

English
  • given time

More translations in the English-Chinese dictionary.