"given way" translation into Hungarian

EN

"given way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given way" in context.

Context sentences for "given way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not share the opinion of Mrs Trüpel that we have given way - quite the opposite!
Nem értek egyet Trüpel asszonnyal abban, hogy engedtünk - sőt, éppen ellenkezőleg!
EnglishBut hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
De hát nem nagyon látok más alternatívát, ahogy a szituációt elnézem.
Englishhast thou often given way to anger?
- Helyesen cselekedtél - mondotta erre a barát -, de vajon nem voltál-e gyakran haragos?
EnglishHe could've given himself a way to disappear, but look what he gave himself instead.
- Kivéve, ha nem fut el. hanem megtervezi magának az eltűnést és....
EnglishThere were moments when I was so purely happy that I could have given way to tears.
Voltak percek, amikor olyan színtiszta boldogságot éreztem, hogy a legszívesebben sírtam volna.
EnglishThere must have been some violent shock, and his mind has given way.
Valami kegyetlen csapás kellett, hogy érje, amitől lelkileg összeroppant.
EnglishGrimness had given way to a more familiar tone: exasperation.
Most már ismerősebb volt a hang: nem annyira zord, mint inkább bosszús.
EnglishIf this alternative proposal is adopted, the European Parliament will have given way.
Amennyiben ezt az alternatív javaslatot fogadja el az Európai Parlament, az a meghátrálással lesz egyenlő.
EnglishThree hundred people were dead because that section of track had given way, toppling the train.
Háromszáz ember halt meg azért, mert a vasúti pálya felmondta a szolgálatot, és kisiklott a vonat.
EnglishHe faced Dan again, and both his anger and indignation had given way to a more fundamental emotion.
Ismét Dannel szemközt állt, dühe és felháborodása egy sokkal alapvetőbb érzelemnek adott helyet.
EnglishMore people must work for a longer portion of their lives, given the way we are living at present.
Tekintve jelenlegi életmódunkat, több embernek kell élete hosszabb időszakát munkával kitöltenie.
EnglishPerhaps his heart had given way* when they questioned him.
Vagy talán a szíve mondta fel a szolgálatot, mialatt kihallgatták.
EnglishPaphnutius was greatly astonished, and it seemed to him as though a tower had given way under his feet.
Paphnutius erre mérhetetlenül megdöbbent, és úgy érezte, mintha egy torony dőlne össze lába alatt.
EnglishThe draft and flute had given way to stillness, silence.
A huzat és a fuvola átadta helyét a nyugalomnak és a csendnek.
EnglishWithin months, however, these shattering silent confrontations had given way to more vigorous assaults.
Ám ezeket az idegtépő, néma összecsapásokat pár hónapon belül erőszakosabb támadások váltották fel.
EnglishMary felt as if the ground had given way beneath her mind.
Mary elméje megbicsaklott; mintha kiment volna alóla a föld.
EnglishHe had made the mistake of scratching, and the flesh had given way with sickening ease.
Elkövette azt a hibát, hogy vakaródzott, mire a hús valami undorító könnyedséggel foszladozni kezdett a körme nyomán.
EnglishTwilight had given way to night; soft white stars shone down through gaps in the foliage.
Az alkonyat átengedte helyét az éjszakának; a csillagok lágy, fehér ragyogása helyenként átkandikált a fák lombjain.
EnglishAt last the boulevard had given way to the open country road.
Végül a lakott területet elhagyva kiértek az autóútra.
EnglishThe five original Member States have given way to the current 25: 22 within the Union, and three outside it.
Az öt eredeti tagállam utat adott a jelenlegi 25-nek: 22-nek az Unión belül, háromnak azon kívül.

Other dictionary words

English
  • given way

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Chinese dictionary.