"given year" translation into Hungarian

EN

"given year" in Hungarian

See the example sentences for the use of "given year" in context.

Similar translations for "given year" in Hungarian

given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb
year noun

Context sentences for "given year" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor annual consolidated reports, within 180 days of the balance sheet day for the given year.
Ehhez a beszámolót beküldő személy ügyfélkapus regisztrációjára van szükség.
EnglishTo be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
Őszintén szólva ellenőrként olyan véleményt szeretek adni, mint amilyent az idén adtunk.
English'The chances of disaster are very remote indeed, especially for any given year, or even sentient lifetime.'
A katasztrófa esélye igen csekély, különösen egy szerves alapú lény életciklusára vetítve.
EnglishFor annual or simplified annual reports, within 150 days of the balance sheet day for the given year.
A vállalkozók már kizárólag csak elektronikus úton tehetnek eleget letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségüknek.
EnglishCeleste had given her deposition a year earlier, and she had been rehearsed by the professional handlers Rohr had brought in.
Celeste egy évvel ezelőtt tett először vallomást, és Rohr mesteredzői minden részletet átvettek vele.
EnglishAt sunrise on a given day of the year...
Az év egy bizonyos napján, napfelkeltekor...
EnglishWe fully understand that the agreement given this year contained a significantly derogatory element that related to this report.
Teljesen megértjük, hogy az idén kötött megállapodás e jelentéshez kapcsolódó jelentős korlátozó elemet tartalmazott.
EnglishI think it is very healthy that individual DGs report to the various committees on their expected expenses for a given year.
Úgy vélem, nagyon üdvös, hogy az egyes főigazgatóságok beszámolnak az egyes bizottságoknak az adott évben várható kiadásaikról.
English(RO) Given that this year, 2009, has barely started, I would like to tell you all that, in my view, it is not any ordinary year.
(RO) Mivel a 2009-es év csak most kezdődött, szeretném elmondani Önöknek, hogy véleményem szerint ez egy rendkívüli év lesz.
EnglishThey were perhaps the final grotesque toy of the unwinding fossil fuel age, given to ten-year-olds for Christmas.
Mintha a letűnőben lévő, megkövesedett, folyékonyüzemanyag-korszak utolsó, groteszk játékai volnának, amelyeket karácsonyra kapnak a tízévesek.
EnglishThe part of the levy not applied during a given year shall be added to the levy for the following year as a result of the foregoing provision.
Az egy adott évben nem alkalmazott járulékrészt hozzáadják a következő év járulékához a megelőző rendelkezés eredményeként.
EnglishThey looked and, in these 1,800 women, given twice a year a drug that builds bone, you reduce the recurrence of cancer by 35 percent.
Megnézték az eredményeket, és az 1800 nőnél, akik évente kétszer kaptak csontépítő szert 35 százalékkal csökkent a rák kiújulásának kockázata.
EnglishMoreover, it is a report that is absolutely essential this year given the economic, social and financial crisis that the European Union especially is going through.
Ráadásul ez a jelentés idén az Európai Uniót sújtó gazdasági, társadalmi és pénzügyi válság következtében elsőrendű fontosságú.
EnglishIndeed, and if we had been given one more year - one more year, Madam - we could have extinguished the fire of that bloody upstart King Arminius forever!
Igen, asszonyom, és ha kaptunk volna még egy évet csak egyetlenegyet! elolthattuk volna annak a jöttment vérengző Arminius királynak a gyertyáját!
EnglishI also agree with Mr Füle that it is possible to complete the negotiations with Croatia this year, given the necessary good will and the appropriate policies.
Egyetértek Füle úrral abban is, hogy lehetséges a Horvátországgal való tárgyalások lezárása még ebben az évben a szükséges jóakarat és a megfelelő politikák fényében.

Other dictionary words

English
  • given year

In the Greek-English dictionary you will find more translations.