"gives out" translation into Hungarian

EN

"gives out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gives out" in context.

Similar translations for "gives out" in Hungarian

to give verb
give noun
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "gives out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEverything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration.
Mindenből valamilyen adat nyerhető, legyen az hang, illat vagy rezgés.
EnglishWe're going to drive through those, and walk where the trails gives out.
Áthajtunk közöttük, és onnan gyalogolunk, ahol elfogy az ösvény.
EnglishAnd the books being moved out gives a motive for hiding the body for a while.
És az a tény, hogy elszállították a könyveket, megmagyarázza, miért rejtették el egy időre a holttestet.
EnglishAnd she said, "I'm not a doctor who gives out pills.
Így folytatta: "Nem vagyok orvos aki gyógyszert tud adni.
EnglishWe were trying to work out what gives the biggest buzz.
Próbáltuk kitalálni, mit a legnagyobb fless csinálni.
EnglishShe pours it out and gives it to him.
EnglishIt gives them a way out.
EnglishAnd there she pours it out and gives it to Amyas, and he makes a face as he tosses it off and utters those significant words - 'Everything tastes foul today.'
Ott kitölti a sört, és Amyas kezébe adja, aki vág egy grimaszt, amikor felhajtja, és a következő fontos szavakat mondja: Ma minden rossz ízű."
EnglishAbout a week later this stupid cunt of a chambermaid, Delores Vickery by name, she gives out with a helluva shriek while she's makin up the room where those two stayed, and she faints dead away.
Úgy egy hét múlva az a buta tyúk, az egyik szobalány, Delores Vickery, éppen azt a szobát takarította, ahol azok ketten laktak.

Other dictionary words

English
  • gives out

In the Greek-English dictionary you will find more translations.