"gives way" translation into Hungarian

EN

"gives way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "gives way" in context.

Context sentences for "gives way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf any one place along the dunes gives way, then it's like a dike with a hole in it.
Ha itt akár egyetlen beomlik - annyi, mint gáton a repedés...
EnglishAnd as you go deeper, that lovely, blue water you were launched in gives way to darker and darker blue.
Amint lefelé haladsz, a csodás, kék víz, amiben elmerültél egyre sötétebb kékké válik.
EnglishThe way it gives everyone the right to stamp on you.
A tény, hogy ez mindenkit feljogosít, hogy rajtad taposson.
EnglishThe Forbidding gives way; the Demons are about to cross over!
A Tilalom enged, a démonok mindjárt áttörnek!
EnglishBecause it gives us a new way of tackling problems.
Mert ez új lehetőségeket ad a problémák megoldására.
EnglishHe had been close enough to feel the thunder when the most powerful tyrant in the world gives way to another.
Elég közel volt hozzájuk, hogy érezze a mennydörgést, amikor a világ legnagyobb zsarnokai átadják helyüket az utódaiknak.
EnglishYou respond in a way which gives the impression that you will also take on board the views and ideas we have put forward here.
Az Önök reakciója azt a benyomást kelti, hogy Önök is felkarolják majd az itt előterjesztett nézeteket és elképzeléseket.
EnglishMy scepticism gives way to concern.
EnglishIt gives them a way out.
EnglishGood science gives way more and more to populist and emotive responses, often dressed up as the precautionary principle.
A megbízható tudományt egyre inkább felváltják a populista és érzelmi indíttatású reakciók, amelyeket gyakran az elővigyázatosság elvének leplébe burkolnak.
EnglishAnd it gives us a new way of thinking about not only what's going on on our planet, but what might be going on elsewhere in the cosmos.
És egy új gondolkodásmódot kínál fel számunkra nemcsak arról, hogy mi történik a saját bolygónkon, hanem arról is, hogy mi történhet máshol a világegyetemben.
EnglishSometimes these passions plunge us into a turbulent joy, and he who gives way to such, sullies the air with brutish laughter.
Ezek a hevületek olykor féktelen örömökbe taszítanak bennünket, és az, aki átengedi magát ily örömöknek, a bemocskolt levegőben megszólaltatja a durva emberek vastag nevetését.
EnglishThis debate has shown that there is agreement on reforming the shipyards in a way that gives real hope for them to operate profitably in the future.
Ez a vita bebizonyította, hogy egyetértés van abban, hogy a hajógyárak reformját úgy kell végrehajtani, hogy valódi esély legyen arra, hogy a jövőben nyereségen működjenek.

Other dictionary words

English
  • gives way

Moreover, bab.la provides the English-Vietnamese dictionary for more translations.