"glacial" translation into Hungarian

EN

"glacial" in Hungarian

EN

glacial {adjective}

volume_up
glacial (also: chill, frigid, frosty, icy)
Victoria's voice was now quite glacial - but Edward apparently noticed nothing.
Tényleg kérdezte Victoria szinte jeges hangon, de Edward látszólag nem vett észre semmit.
The cold, frigid depths of his glacial blue eyes.
Jeges, kék tekintetének hideg, kegyetlen mélységét.
Mavis hangja most már jeges nyugalommal csengett:
(Laughter) And so this is constructed out of a heat reflected material that serves to mediate the difference in temperature between the human body and the glacial ice.
(Nevetés) Ez olyan hőszigetelő anyagból készült amely arra szolgál, hogy áthidalja a hőmérséklet különbséget az emberi test és a fagyos jég között.
glacial

Synonyms (English) for "glacial":

glacial

Context sentences for "glacial" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMix, cool and make up to 100 ml with the glacial acetic acid in a graduated flask (1).
Keverje össze, hűtse le, és töltse fel jégecettel 100 ml- ig, fokbeosztásos lombikban[4].
EnglishThe Emperor let out a glacial laugh, but Lemelisk could no longer hear.
A császár nevetni kezdett, de a gúnyos kacaj Lemelisk számára egyre távolabbinak tűnt.
EnglishThere are layers of this system that are glacial with 1C.
Vannak olyan rétegei, amelyek valóságos gleccsernek néznek ki a sok jégtől.
EnglishAdd 40 ml of glacial acetic acid to water and make up to 1 000 ml.
40 ml jégecetet oldjunk fel vízben, majd öntsük fel 1000 ml-re.
EnglishWeigh, to the nearest 0 75 mg, about 0 72 g of the sample and dissolve in 50 ml of glacial acetic acid (4.1).
Mérjünk ki körülbelül 0,2 g ± 0,5 mg mintát és oldjuk fel 50 ml jégecetben (4.1.).
EnglishPlace 10 ml of glacial acetic acid (4.1) and 10 ml of chloroform (4.2) in the 100 ml flask (5.2.1).
Öntsünk 10 ml jégecetet (4.1.) és 10 ml kloroformot (4.2.) a 100 ml-es gömblombikba (5.2.1.).
EnglishI felt my fangs break through the skin as if through a glacial crust, and the blood came steaming into my mouth.
Fogam áttörte bőrének vékony jéghártyáját, és párologva zúdult a számba a vér.
EnglishThey saw the slow surge of terrain, glacial and unstoppable.
- De muszáj, hogy az emberek számítsanak!- szólt Dors csüggedten.
EnglishKing Casmir, slowly turning his head, fixed Visbhume with a stare cold and blue as a glacial lake.
Casmir király lassan visszafordult, és Visbhume-ra szegezett tekintete hideg volt, mint egy gleccsertó jege.
EnglishHow could such glacial slowness even be called life?
Hogyan lehet ezt a lajhártempót egyáltalán életnek nevezni?
EnglishTO the left, he saw a glacial lake as blue as a diamond.
Balra égszínkék gleccsertó tündökölt.
English0 725 g HgCl2 dissolved in 10 ml glacial acetic acid,
0,25 g HgCl2 10 ml jégecetben oldva,
EnglishWe are facing floods, desertification, water shortages, forest fires, glacial meltdown, and changes in the flora.
Árvizekkel, elsivatagosodással, vízhiánnyal, erdőtüzekkel, jégolvadással, és a flóra megváltozásával kell szembenéznünk.
EnglishThe sample is dissolved in glacial acetate acid, before titration, with standard perchloric acid, using crystal violet as indicator.
A mintát jégecetben kell feloldani kristályibolya indikátor jelenlétében a perklórsavval történő titrálás előtt.
EnglishAnd just as with the wall, how I wanted to be more wall-like, with this project, I'd actually like to take more a of glacial pace.
És mint ahogy a falnál, ahol sokkal falszerűbbé akartam válni ezzel a projekttel szeretnék tenni a gleccserek fennmaradásáért.
EnglishShe gave him a glacial smile.
EnglishA personal letter from this most glacial and remote of men was unusual and would have had men trembling at the honor.
Személyes levelet kapni ettől a mindenkinél hidegebb és távolibb embertől fölöttébb szokatlan dolog volt, és sokan reszkettek volna a megtiszteltetéstől.
EnglishOh, it's glacial in here.
EnglishThe computer, given all the information they had, had predicted days of darkness, mean temperatures in the level of zero centigrade, and virtually constant glacial storms.
A számítógép a rendelkezésükre álló adatokból sötét nappalokat, nulla Celsius-fokos középhőmérsékletet és gyakorlatilag állandó hóviharokat jósolt.
EnglishFrom every direction came the newcomers: pre-glacial folk with identities lost to history; what indigenes they discovered can only be a matter of speculation.
Minden irányból érkeztek bevándorlók: jégkorszak előtti népek, akiknek kiléte azóta feledésbe merült; hogy milyen őslakosokat találtak itt, csak találgatni lehet.