"glacier" translation into Hungarian

EN

"glacier" in Hungarian

EN glacier
volume_up
{noun}

glacier
This glacier is now melting and it is moving at two metres an hour - two metres an hour!
Ez a gleccser jelenleg olvad, és óránként két métert halad - óránként két métert!
Nem, ez nemcsak egy egyszerű jéghegy; ez már gleccser.
I visited a small town there called Ilulissat, and just north of Ilulissat is a glacier.
Egy Ilulissat nevű kisvárosba látogattam, amelytől északra egy gleccser található.

Context sentences for "glacier" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to scientists, in 100 years all the mountain glacier will be gone.
Tudósok szeriint 100 éven belül a hegyekben teljesen eltűnnek a gleccserek.
EnglishThis glacier has doubled its flow speed in the past 15 years.
Ennek a gleccsernek olvadási sebessége megduplázódott az elmúlt 15 évben.
EnglishHis leg ached, echoing with the pain of that ancient injury on the glacier.
A lába sajgott, a gleccsernél elszenvedett régi sérülés emléke tompán visszhangzott a combcsontjában.
EnglishLuke indicated the white-pocked glacier fields beneath their soaring yacht.
A tájat hóval és jéggel borított gleccserek alkották.
EnglishWhen I meet a glacier for the very first time, what do I do?
Amikor legelőször találkozom egy gleccserrel mégis mit kell tennem?
EnglishWas it some attempt at poetry, to bury them in the glacier?
Ez a gleccseres ötlet valami elvetélt költi próbálkozás lehetett.
EnglishAnd once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
Nos, még egyszer, ez egy felkérés az emberek felé, hogy feküdjenek el a gleccseren és öleljék magukhoz.
EnglishIt seemed like they were standing inside a glacier, but no earthly glacier had ever been composed of lattice walls.
Mintha egy gleccserben álltak volna, de egyetlen földi gleccsernek sem voltak rácsos falai.
EnglishThere is a shrine near the glacier, Baruch ended by saying, with red silk banners half-torn by the winds.
A gleccsernél van egy szentély fejezte be mondókáját Baruch , vörös selyemzászlókat tépked ott a szél.
EnglishThere is a Himalayan valley, very high up, near a glacier where the light is turned into rainbows by the ice.
A Himalája egyik völgyében, nagyon magasan, egy gleccsernél, ahol a fényt szivárvánnyá bontja a jég.
EnglishHis eyes, when he turned to the man who had asked the question, were blue and friendly as a cracking glacier.
Amikor a kérdést feltevőő terroristához fordult, olyan kék és barátságos volt a szeme, mint a szikrázó jég.
EnglishHe awoke entombed inside the glacier, dying of cold.
Egy gleccserben tért magához, a jégbe falazva.
EnglishIt probably melts off the glacier back there.'
Valószínűleg a mögöttünk levő gleccsert olvasztja.
EnglishWe're now at the Columbia Glacier in Alaska.
Most a Kolumbia Gleccsernél vagyunk Alaszkában.
EnglishWe had a team out watching this glacier, and we recorded the biggest calving event that's ever been put on film.
Van egy csapatunk, akik ezt a gleccsert figyeljük, és rögzítettük a legnagyobb omlást, melyet valaha is filmre vettek.
EnglishGlacier pass How could I ever doubt of you ?
EnglishThe meltwater coming from this glacier each day is equal to the annual consumption of a whole city the size of New York.
A gleccserből naponta elfolyó olvadt víz mennyisége megegyezik egy New York méretű város egészének éves vízfogyasztásával!
EnglishThis very basic shift in my physical orientation helped me shift my perspective in relation to the glacier.
Ez a rendkívül egyszerű megváltoztatása a fizikai elhelyezkedésemnek segített új nézőpontot találni a gleccserekhez fűződő kapcsolatom tekintetében.
EnglishOn the fourteenth day of their journey they reached the lower slopes of the great glacier which Camilla had christened The Wall Around the World.
Útjuk tizennegyedik napján elérték a Camilla által világ körüli falnak elnevezett hatalmas jégmező alsó lejtőit.
EnglishBut, in any case, the deflation of this glacier since 1984 has been higher than the Eiffel Tower, higher than the Empire State Building.
Mindenesetre ennek a gleccsernek a csökkenése 1984 óta tart magasabb volt, mint az Eiffel Torony és magasabb mint az Empire State Building.