"to glance" translation into Hungarian

EN

"to glance" in Hungarian

EN to glance
volume_up
[glanced|glanced] {verb}

to glance (also: to peer)
Some jurors glance at Mrs. Hardaway as if she's still the source of the mischief.
Hardawayre pillant, hogy megnézze, az asszony még mindig elöl jár-e a rossz példával.
He sticks the key in the door with a fearful glance over his shoulder.
Bedugja a kulcsot a zárba, s közben ijedten pillant hátra.
He glances at Drummond, who of course cannot be of any assistance at this moment.
Drummondra pillant, aki most természetesen nem lehet a segítségére.
to glance
I noticed her shoot a quick, anxious glance at Mr. Jefferson.
Észrevettem, hogy gyors, aggodalmas pillantást vet Jefferson úrra.
to cast a quick glance from the corner of his eye
szeme sarkából gyors pillantást vet
to cast a quick glance from the corner of his eye
szeme sarkából futó pillantást vet

Context sentences for "to glance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Malingo slipped into his seat, Candy dared a momentary glance along the beach.
Malingó bemászott a helyére, Cuki pedig megkockáztatott egy pillantást a partra.
EnglishMiss Blacklock, with an inquiring glance at Craddock, picked up the receiver.
Miss Blacklock egy kérdő pillantást vetett Craddockra, aztán felvette a kagylót.
EnglishShe was, however, a trifle disconcerted by the old lady's shrewd glance at her.
De az öreg hölgy állhatatosan rászegezett okos pillantása megingatta véleményében.
EnglishBut another glance at the papers spread out on the table made Michael furious.
Hanem ahogy ránézett az asztalon szétterített papírokra, ismét elfogta a méreg.
EnglishDuchess Pargot turned a sidelong glance toward King Casmir, whom she disliked.
Pargot hercegné lapos oldalpillantást vetett Casmir királyra, akit nem kedvelt.
EnglishHe gave them a passing glance, his hand reaching anxiously for the door handle.
A király futó pillantást vetett rájuk, keze aggodalmasan kereste a kilincset.
English'Come on in, stranger,' Kalten replied easily after a quick glance at Kurik.
Gyere csak, idegen felelte Kalten, miután egy gyors pillantást váltott Kurikkal.
EnglishMarty looked away, disgusted; but a rhythmical thumping made him glance back.
Marty undorodva másfelé nézett, de valami ütemes dobogás visszahúzta a tekintetét.
EnglishThe wizard gave the ring a quick, sneering glance and j strode right across it.
A varázsló vetett egy gyors, gúnyos pillantást a körre, majd átlépett rajta.
EnglishNot at all, not at all, murmured Poirot, with an amused glance at Hastings.
- Szóra sem érdemes - duruzsolta Poirot, és cinkos pillantást vetett Hastingsre.
EnglishHe caught Superintendent Battle's expressionless glance bent upon him, and smiled.
Észrevette, hogy Battle főfelügyelő kifejezéstelen szeme mosolyogva fordult feléje.
EnglishOut of habit, Cale occasionally shot an unobtrusive glance behind to check for tails.
Először semmi gyanúsat nem észlelt, de idővel sejteni kezdte, hogy követik őket.
EnglishWhy did Gerun glance to you when I enquired about the thief who struck his estate?
Miért nézett rád Gerun Eberikt, amikor azt kérdeztem, tudja-e, ki tört be a házába?
EnglishLady Vosse turned him an icy gray glance, and Father Umphred abruptly fell silent.
Lady Vosse jeges pillantást vetett rá, mire a nevetés azonnal az atya torkán akadt.
EnglishI had not thought to glance at the window when I came down the center aisle.
Mikor végigmentem a hajó közepén, eszembe se jutott, hogy fölnézzek az ablakra.
EnglishThe scar-faced Borderman recognized the danger of their position at a glance.
A sebhelyes arcú határvidéki egyetlen pillantással fölmérte helyzetük kockázatait.
EnglishHe took in the scene at a glance, despite the drifting plume of cordite smoke.
A szállongó puskapor és sűrű füst ellenére egy pillantás alatt fölmérte a helyzetet.
EnglishHe turned back to glance at Rokan, still kneeling, doubled over, on the floor.
- Visszanézett Rokanra, aki még mindig ott térdelt, összegörnyedve a földön.
EnglishThe pay, he added with a measuring, sidelong glance, was thirty shillings a week.
A fizetés, tette hozzá méricskélő oldalpillantással, heti harminc shilling.
EnglishHe gave me a casual, then a suddenly sharpened side glance, and quickly turned away.
Közömbös, majd hirtelen elkomoruló pillantással nézett felém, s gyorsan elfordult.