EN glaze
volume_up
{noun}

glaze (also: coat, coating, envelope, tarnish)
glaze (also: dope, enamel, lacquer, varnish)
volume_up
lakk {noun}
glaze (also: enamel, gloss, veneer)
volume_up
máz {noun}
glaze (also: enamel, lacquer, lacquering)
glaze (also: frost, icing)
glaze
glaze
glaze
glaze
Then the feathers set back in, took control, and the triple glaze descended, slithering over his vision.
Aztán a toll visszafoglalta, ami az övé, leereszkedett a háromszorosan üveges tekintet.
Nem lakott senki az üveges tekintet mögött.

Synonyms (English) for "glaze":

glaze

Context sentences for "glaze" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe saw them cold and pale, their eyes the lusterless grape-black glaze of corpses.
Látta, hogy hidegek és sápadtak, szemük fénytelen fekete szőlőszem, a holtak tekintete.
EnglishWhen he looked at her again, there was a thin glaze of tears in his eyes.
Amikor Ramszesz újra Julie felé fordult, vékony könnyfátyol csillant meg a szemében.
EnglishNew girl took it all the way, like a Pornovurt star, and her eyes started to glaze.
Az új lány egészen bevette, akár egy Pornovurt-sztár, és a tekintete egyből kezdett megüvegesedni.
EnglishAnd there we were, the three of us, standing together in the lurid glaze of the blazing car.
Mi hárman ott álltunk, és együtt bámultuk az égő kocsi rikító lángját.
EnglishShe could see the living room directly below, in the usual glaze of bluish lunar light.
Alatta a szokott kékes derengésben úszott a nappali szoba.
EnglishThe puzzle-working Shepherd's face had acquired a glaze of tears as silently as dew forms from the air.
Kis Shep arcán csendesen futottak végig a könnyek, ahogyan a halk eső fut le az ablakon.
EnglishI think sauteed with a little tamarind rind and prune glaze.
Szerintem fahéjjal meg aszaltszilva szósszal kellene tálalni.
EnglishI looked into her eyes until I saw them glaze over.
Addig néztem a szemébe, amíg meg nem üvegesedett a pillantása.
EnglishThe torpor had evaporated; the glaze had departed the eye.
Kábasága elpárolgott, a fény eltűnt a szeméből.
EnglishThe glaze over his eyes broke instantly into tears.
Azzal már olvadt is könnyekké szemének üveges fénye.
EnglishHis eyes were dancing behind the drugged-up glaze.
Szemei táncoltak a drogzománc mögött.
EnglishBut after a while, their eyes glaze over...
És látod ahogy a szemeiben kihal a vadság...
EnglishAfter a while, lulled somewhat herself by Jackie's calculated patter, Julie noticed Frank's eyes glaze over.
Egy kis idő elteltével Julie, akit egyébként szintén elringatott Jackie tudatos halandzsája, észrevette, hogy Frank szeme megüvegesedett.
EnglishHe grew drowsy, and he could picture himself asleep and freezing gradually into a statue with a shining glaze of ice over him like glass.
Kezdett elszenderülni, és már látta magát, amint álmában fokozatosan üvegszerű jégtükörrel burkolt szoborrá fagy.
EnglishThe glaze on the veal is now a laminate.
EnglishThe last glaze of Vurt falling from him, from all of us and the room was suddenly cold, cold and lonely, and full of aftershock.
A Vurt maradék nyálkája is levált róla, mindnyájunkról, a szoba hirtelen hideg lett, hideg és üres, megtöltötte az utósokk.
Englishthe supervisor in Emergency had said to her at six this evening, contemptuously, glaze-eyed with exhaustion.
Maga csodát remél! jegyezte meg lenézően este hatkor a sürgősségi osztály kimerültségtől üveges szemű igazgatója.
EnglishGlaze of emotion in her eyes.
Szeme fátyolos volt a megindulástól.
EnglishLamb with a cherry glaze.
Englishto glaze over sb's faults