"glee" translation into Hungarian

EN

"glee" in Hungarian

EN glee
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "glee":

glee

Context sentences for "glee" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen Isaac had fallen for their tricks, they had danced with glee and taunted him.
Amikor Iszak elhitte hamisságaikat, duhaj táncra perdültek, és csúfolkodtak fölötte.
EnglishIt rolled merrily down the block, little Oscar inside, clapping and chirping with glee.
Vidáman karikázott végig a járdán, benne a kis Oscar nevetve tapsikolt, gőgicsélt.
EnglishHe raised his club and delivered the coup de grace with a whoop of boyish glee.
Felemelte a buzogányát, és kisfiús örömkiáltással végezte be művét.
EnglishThe captains all roared with laughter, pounding on the table in glee.
A kapitányokból kirobbant a nevetés, tenyerükkel az asztalt csapkodták jókedvükben.
EnglishInstead, his face twisted beneath the coins into a broad smile, filled with glee and triumph.
Ehelyett arca az érmék alatt széles, győzedelmes mosolyra húzódott-torzult.
EnglishThe young Leslie was now a permanent fixture in the tower offices and rooms, much to her glee.)
Leslie, nagy örömére, most már állandó tartozék volt a torony irodáiban és szobáiban.)
EnglishThey rushed the Druid with howls of glee, but Bremen sent the Druid fire into them and threw mem back.
Csatakiáltást hallatva rontottak rá, de Bremen a druida tűzzel visszalökte őket.
EnglishShe teaches doctrines with every step that would make the pagan gods of lust canonize her with glee.
Olyan tanokat oktat, hogy a bujaság pogány istenei boldogan kanonizálnák érte.
EnglishWhilst to nocturnal joys impure repair With wanton glee, the prostituted fair.
És ezzel már mentem is az ételekkel megrakott asztal felé.
EnglishIn the speeding baby buggy, baby Oscar clapped his hands with glee.
A gyorsuló babakocsiban Oscar bébi boldogan tapsikolt kis kezeivel.
EnglishThe bastard is going to shit where he stands when he comes hack and gets a look, Steve said with soft glee.
A vén hülye összeszarja magát, amikor hazajön és körülnéz röhögött halkan Steve.
EnglishThe left flank of the defense curled up quickly now, and the Demons surged forward, howling with glee.
A jobbszárny vészes gyorsasággal horpadt be, a démonok örömüvöltéssel rontottak rájuk.
EnglishAs da Vinci's Despair or The Finger in the Pie or The Butt-Digger's Glee.
Da Vinci Kételye, a Buli Legjava, meg a Seggesmacák Öröme.
EnglishThe fat ghost chortled with glee as he easily dodged the blast.
A kövér szellem vígan kacarászott, könnyedén kerülgette a sugarakat.
EnglishThe largest lake in South America, japed Regan, eyes bulging with glee, is Lake Titicaca in Peru!
Dél-Amerika legnagyobb tava csipkelődött Regan a perui Titicaca-tó.
EnglishA wild glee simultaneously thrilled and repulsed him.
Rémisztőnek és undorítónak találta a vad diadalérzetet, ami erőt vett rajta.
EnglishFITCH RUBBED his stubby hands together with glee as he took the news.
Fitch kéjesen dörgölte össze húsos tenyerét a hír hallatán.
EnglishCries of glee lifted as the Northlanders surged through the unprotected gap into the courtyard behind him.
Örömkiáltások harsantak, amikor az északiak beözönlöttek az őrizetlen résen az udvarra.
EnglishBut now there was this shower thing, where she had gone along and pitched in with high, savage glee.
Viszont jött ez az ügy a zuhanyozóban: benne volt ő is nyakig, méghozzá határtalan lelkesedéssel.
EnglishThe ork's face contorted as his relief shifted to a savage glee.
Az ork arcára kiülő megkönnyebbülés ádáz vigyorba ment át.

Other dictionary words