EN

glint {noun}

volume_up
Riders are coming: a troop of knights, to judge by the glint of metal.
- Lovasok közelednek: egy csapat lovag, a fémes csillogás után ítélve.
'effulgence, refulgence, blaze, glint, glimmer' 'Help me,' Dylan pleaded.
-...ragyogás, fényesség, láng, csillogás, pislákolás...
Clutching his blaster, he bounded for the glint of light.
Fegyverét markolva megindult a csillogás felé.
glint (also: flash, blink)
There was a brief silver glint, and a swirl of tiny ripples.
Kurta ezüst villanás, csöpp fodrok a vizen.
Some hundreds of light years away, the Steely Glint had already considered taking the same course as the Not Invented Here.
Néhány száz fényévvel távolabb a Fémes Villanás komolyan fontolgatta, hogy ugyanazt az utat választja, mint a Mondjam Vagy Mutassam.
It promptly announced its position to the Steely Glint and was immediately asked to ship out at maximum speed on some desperate defence mission.
Jelentette a helyzetét a Fémes Villanás-nak, és engedélyt kért, hogy valami agyahagyott világmegment küldetésre indulhasson.
glint (also: gleam, blink)
glint (also: bolt)

Synonyms (English) for "glint":

glint

Context sentences for "glint" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishChris lay on the sofa in the cottage, watching sunlight glint off the window.
Chris a díványon feküdt, és az ablaküvegen visszatükröződő napfényt figyelte.
EnglishAnd the deep glint of the brass bed in the room, and Violetta singing to all those men.
És a rézágy sötét csillogása a szobában, és Violetta, ahogy énekel a férfiaknak.
English'I thought I saw a glint in the window of that farmhouse,' he said, and chuckled.
Gondoltam, hogy valami villanást látok annak a tanyaháznak az ablakában! mondta kuncogva.
EnglishGlint of the brass bed in the darkness, of a porcelain vase alive with gilded dragons.
Rézágy csillámlott a sötétben, aranysárkányok futkostak egy porcelán vázán.
EnglishThough his expression was mild, the glint in his eye matched the metal of the symbols.
Bár lágy arckifejezést öltött, a szemei hűen tükrözték a szimbólumok fémes természetét.
EnglishAs he turned towards us the glint of the light showed me that he was wearing glasses.
Mikor felénk fordult, az üveg csillogásán láttam, hogy pápaszemet visel.
EnglishShe saw the glint in Morgaine's eyes and answered, again, the unspoken.
- Látta a villanást Morgaine szemében, és ismét a ki nem mondottra felelt
English' `Sneaking,' said Gollum, and the green glint did not leave his eyes.
- Szompolyogni - morogta Gollam, és megint kigyúlt a szemében a zöld fény.
EnglishPiggy was so close that Ralph could see the glint of his one glass.
Röfi olyan közel állt, hogy szemüvegének egyetlen lencséje Ralph szemébe villogott.
EnglishAnd something else, suddenly remembered: a deep and fiercely shining glint of ...triumph?
És hirtelen még valamire emlékezett: egy mély, elszántan ragyogó villanásra... a diadaléra?
EnglishHe saw the sun glint off the aluminum skin of an aircraft as it turned in the air high overhead.
Az Íjász felpillantott hát megint az égre, és látta, hogy a Nap lassan lemenőben van.
EnglishIf the exterior of Coney Eye had been the eye of a hurricane, the interior was a glint in that eye.
Ha Coney Eye külseje volt a hurrikán magja, akkor a belseje a mag atommagja.
EnglishMy father pushing the branches aside, the glint of light on the razor in his hand.
Apám tolja félre a leveleket, kezében megcsillan a borotva.
EnglishHis former quickness was returning, the glint of good humor in his eyes.
Visszatért belé az energia, szemében ismét felcsillant a jókedv.
EnglishSoon the glint of water, always visible through the leafless woods in winter, would disappear.
A tél kopár fái között csillogó vízfelület hamarosan eltűnik mögötte.
EnglishHari thought he saw a glint of recognition in more than a few of the faces in that small crowd.
Hari néhány arcon mintha az értelem és a megértés jeleit látta volna.
EnglishThey caught the glint of orange and black on the floor, half concealed by the edge of the black skirt.
Valami sárga-fekete villant a fekete szoknya szegélyénél, félig takarásban.
EnglishLebel saw the glint as the cartridge case dropped to the floor.
Lebel szeme elkapta a fémes villanást, ahogy az elhasznált töltényhüvely a földre pattant.
EnglishA woman, tall as an Edur but midnight-skinned, a reddish glint to her long, unbound hair.
Nő volt, magas, akár egy edur, de bőre éjfekete, s hosszú, kibontott hajában vöröses fény villant.
EnglishThe deep voice was grim, the glint of the dark eyes watching carefully the faces of his listeners.
A mély hang komor, a szem sötéten villogva fürkészi a hallgató arcokat.