"gloom" translation into Hungarian

EN

"gloom" in Hungarian

EN gloom
volume_up
{noun}

gloom (also: blur, cloud, gloominess, haze)
The gloom was no obstacle to Kettle, nor, she suspected, to her companion.
A homály nem jelentett problémát Kannának, és úgy vélte, ugyanez igaz társára is.
The gloom of the hallway vanished, a white, glowing light suffusing the dusty air.
A folyosón megszűnt a homály, fehér, izzó fény világította meg a poros, kavargó levegőt.
In the morning brightness and gloom struggled to control the landscape.
Reggel a homály és a fény kemény harcot vívott a vidék uralmáért.
She squinted into the gloom ahead, trying to perceive the ush-er's face.
A férfi körülbelül húsz méterre volt tőle és lassan közeledett, a sötétség jótékony takarásában.
The murky gloom of the nebula resumed-a field of dusty, Stygian blackness.
Újra látni lehetett a csillagköd fényét apró szemcsékből álló porfelhő az alvilági sötétség háttere előtt.
The darkness, the gloom, slid back from me for a precious moment.
Egy drága pillanatra elhátrált előlem a sötétség, a homály.
gloom (also: black mood)
gloom

Synonyms (English) for "gloom":

gloom

Context sentences for "gloom" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUdinaas had stood quietly in the gloom during the audience with the delegation.
Udinász csendben állt egy árnyas zugban, míg zajlott a delegáció meghallgatása.
EnglishI let my eyes close, forsaking all the dancing flames that besprinkled the gloom.
Behunytam a szememet, kirekesztve magamat a táncoló gyertyalángok fényözönéből.
EnglishShe peered briefly at the unicorn, her eyes a stir of yellow in the greasy gloom.
Gyorsan az egyszarvúra pillantott, tekintete sárgán villant a zsíros homályban.
EnglishThey staggered wildly in the heavy gloom, inches from the sharpened steel spikes.
Zavarodottan imbolyogtak a sűrű homályban, néhány ujjnyira a hegyes acéltüskéktől.
EnglishSomething dark but pale-faced rushed out of the gloom at him, seemingly enraged.
Valami sötét, de sápadt arcú rohant felé a félhomályban, láthatólag dühösen.
EnglishIt was true, but the thought of pulling out the chair filled her with weary gloom.
Bármennyire igaz volt is ez, Jessie-nek semmi kedve nem volt elhúzni a széket.
EnglishShe took this and the lampshade back into the living room and sat down in the gloom.
A lámpaernyővel együtt bevitte a nappaliba, s leült a behúzott függönyök mögött.
EnglishShurq Elalle stood in the gloom, as she had stood most of the previous night.
Bugybor Elalle az árnyékban állt, ahogy azt az éjszaka nagy részében is tette.
EnglishHe saw some steps over to one side in the gloom, set into a curved stone wall.
Az egyik félhomályos sarokból lépcs indult felfelé, egy íves kfalra simulva.
EnglishIn the gloom every sound he made was like gunfire at a funeral, shockingly loud.
A csendben minden lépés megrázóan hangosnak tűnt, mint a fegyverropogás egy temetésen.
EnglishThe contrast was mild, serving to draw him out from a comparative surrounding gloom.
A fény nem volt túl éles, mégis jól kiemelte alakját a félhomályos háttérből.
EnglishSlowly, painfully, she dragged herself deeper into the gloom of her chosen shelter.
Lassan, halkan nyögve beljebb vonszolta magát választott menedéke homályába.
EnglishEl stepped inside, took two paces into the gloom of the twilit garden beyond, and
El belépett, megtett még két lépést és visszafordulva végignézett az utcán.
EnglishWith that remark, two tall, thin figures emerged from the growing gloom.
Szinte végszóra, két magas, vékony alak bukkant ki az egyre növekvő sötétségből.
EnglishHe stared into the gloom at the great rectangular stone to which she pointed now.
A félhomályon át a hatalmas, négyszögletű kőlapra meredt, mely felé a lány is mutatott.
EnglishThe perfect gloom did not merely resist the intrusion of light but foiled it entirely.
A fény és a tökéletes fénytelenség közötti választóvonal jól érzékelhető volt.
EnglishShe hauled herself back to her feet and went on, limping blindly through the gloom.
Feltápászkodott és folytatta az útját, vaktában sántikált a homályon át.
EnglishThe light flickered and died, dropping that section of the road into gloom.
A lámpa fénye megrebbent, majd kialudt, homályba burkolva ezzel az utca egy szakaszát.
EnglishIn a dell, not far from here, said the other elf, pointing off into the forest gloom.
- Egy kis völgyben nem messze innen. - mondta a másik elf az erdő félhomályába mutatva.
EnglishThe sword swooped overhead and raced off into the gloom, seeking its true quarry.
A kard elsuhant felette és kirepült a félhomályba célpontját kutatva.