"glossy" translation into Hungarian

EN

"glossy" in Hungarian

EN glossy
volume_up
{adjective}

glossy (also: bright, glorious, lustrous, metallic)
And this one is evolved to mimic a glossy metallic surface you see on some beetles.
Ez itt úgy fejlődött ki, hogy egy fényes, fémes felületet utánoz, amilyen néhány bogárnak van.
He stepped past and laid his hand upon the glossy neck of the thoroughbred.
Az ezredes mögé lépett, és kezét a telivér fényes nyakára tette.
Her glossy cascade of midnight-black hair gleamed in the sun.
Fényes, éjfekete haja szinte világított a napsütésben.
glossy (also: calm, clean, even, flat)
volume_up
sima {adj.}
Something smooth, glossy, and small, tumbling-the kiira!
Valami kicsi, sima, fekete, üvegszerű és lüktető dolog - a kiira!
He brought back five large sheets and set them down on the glossy walnut plain of the desk.
Az öt jókora ívet a diófa íróasztal sima, csillogó tetejére helyezte.
His boots touched the glossy black marble floor.
- Csizmái elérték a sima, fekete márványpadlót.

Synonyms (English) for "glossy":

glossy

Context sentences for "glossy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhite leather couches, chairs, broad pillow-laden bed strewn with glossy magazines.
Fehér bőrpamlagok, fotelek, képeslapokkal teleszórt, széles ágy, rengeteg díszpárna.
EnglishA heavy, warm rain sheared through the jungle, pattering on the glossy leaves.
Kövér esőcseppek záporoztak a dzsungel fáinak hatalmas, bőrszerű leveleire.
EnglishFrom the other side of the room where he was reading a glossy magazine Casson laughed.
Casson, aki a szoba túlsó végében olvasgatott valami könnyű képesújságot, felnevetett.
EnglishHer long hair was black and glossy, and her large eyes were as deep as night.
Hosszú haja fekete volt, és csillogó, hatalmas szeme pedig sötét és mély, akár az éjszaka.
EnglishThe green light and the glossy patches of sunshine played over their befouled bodies.
A levelek zöld árnyékai és a napfény foltjai hangtalanul játszottak bemocskolt testükön.
EnglishIt was three times the size of his head, glossy-smooth, and as dark and lifeless as death.
Khelben felsóhajtott, és elhúzódott a tükörsima, halálfekete kristálygömbtől.
EnglishThe man was short and dark with glossy black hair that did not seem to go with his strange face.
A pali kurta volt, fura képéhez csöppet sem illő fekete haja fényesen csillogott.
EnglishLoreen Duke's was a glossy publication prepared by Dr. Myra Sprawling-Goode.
Loreen Duke-nak dr. Myra Sprawling-Goode szemre is tetszetős, szépen bekötött tanulmánya jutott.
EnglishHe kissed her glossy black pubic bush, and the hairs bristled crisply against his face.
Belecsókolt a dús, fekete szőrzetébe, amely csiklandozta az arcát.
EnglishThe third: black glossy-harsh with spikes of strident ocher-yellow, and a scarlet tuft at the center.
A harmadik: koromfekete, okkersárga csíkokkal, a közepén skarlátvörös pamaccsal.
EnglishThe glossy banana trees grew so high and dense they made a jungle clear back to the brick wall.
A lakkos levelei, felmagzott banánfák dzsungellé sűrűsödtek a téglafalnál.
EnglishThe man in the lead was astride a glossy black horse, and he wore embossed Deiran armour.
Vezetőjük koromfekete lovon ült, és díszes deirai páncélt viselt.
EnglishThey looked at him, three big males with glossy orange coats and carefully closed mouths.
Õt figyelték, három nagy hím, csillogó narancsszínű kabátban, elővigyázatosan összezárt szájjal.
EnglishHer great glossy eyes, with their black fringe of lashes, were fixed upon me.
Fekete hosszú pillájú, ragyogó, nagy szemét rám szögezte.
EnglishThe headband of plaited grass encircled her glossy black hair.
Az egyik vastag ágon ült, és az ajkához emelt pásztorfurulyán játszott.
EnglishThe rotor spun; the bobbin was fulla cylinder shining with glossy silken sheen.
Kerlin lassított a rotor forgásán, aztán megállította.
EnglishThen it came back down and stopped with its glossy front fender inches from my nose.
Ott megfordult, visszafelé indult, és csillogó elülső lökhárítójával tíz centivel az orrom előtt állt meg.
EnglishDreamily she turned to look up at him, her eyes glossy and slow.
Bianca álmatagon elfordult, és lustán ránézett fátyolos szemével.
EnglishThe wood floor had been painted a glossy battleship gray.
A fapadlót szürkén csillogó festék fedte; mintha egy csatahajó fedélzetére léptek volna.
EnglishMulder removed the next item, a black-and-white glossy photo of the same place.
Mulder egy fekete-fehér fotót nyomott a nő kezébe.