"goat" translation into Hungarian

EN

"goat" in Hungarian

EN goat
volume_up
{noun}

1. astrology

goat
volume_up
bak {noun}
Minek ide bak? jelentette ki Ned.
She could tell you the size and number and sex of a herd of goats crossing rocks.
Meg tudta mondani, mekkora a sziklák között átkelő kecskenyáj, és mennyi abban a bak.

2. other

goat
volume_up
kecske {noun}
A well nourished mountain goat could make it without any trouble at all.
Bármely jól táplált hegyi kecske minden nehézség nélkül átugraná.
'Goat would be nice, but anything will do as long as it's not pork.'
Talán kecske lenne a legjobb, de bármi más is lehet, csak disznó ne.
Greek cuisine is based on goat meat and mutton.
A görög konyha legfontosabb alapanyaga a kecske- és a birkahús.
goat
volume_up
vén kecske {noun} (emberre)
They could have been two halves of a double-act; the lumpen boor and the wily old goat.
Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta, falusi tapló és a körmönfont vén kecske.
Olyan, mint egy vén kecske!
goat (also: kid)
So did the water-carrier, sluicing water on the dry road from his goat- skin bag.
Ismerte a vízhordó is, ki kecskebőr tömlőjéből éppen vizet locsolgatott a száraz útra.
With the Spanish goat-skin water-bottles you can squirt a jet of wine right across a railway carriage into your friends mouth, which saves a lot of trouble.
A spanyol kecskebőr kulaccsal az ember a vasúti kocsi túlsó végében álló barátja szájába is beletalál, ha elég ügyes, ami sok vesződségtől kíméli meg.
goat (also: rake, rakehell)
goat (also: lecher, rakehell)
goat (also: old rake)

Synonyms (English) for "goat":

goat

Context sentences for "goat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe listened and watched, and gently stroking his goat-beard, seemed thoughtful.
Fülét hegyezve, ferde tekintettel simogatta kecskeszakállát, és gondolataiba mélyedt.
EnglishI'm afraid that all we have is goat's milk, Lady Sephrenia,' he apologized.
Tartok tőle, hogy csak kecsketejünk van, Sephrenia úrnő mentegetőzött az abbé.
EnglishIn one of the bays was a figure of a goat in black marble, with shining agate eyes.
Az egyik bemélyedésben fekete márványkecske állt, látni lehetett csillogó agátszemét.
EnglishGoing about with black wings and goat's feet, you know--it overwhelms mortals instantly.
- A halandók rögtön halálra rémülnek a fekete szárnyaktól és a hasított patától.
EnglishI hitched Hippolito's iron-legged goat to a cart, and rode at a gallop away from Maule.
Befogtam Hippolito vaslábú kecskéjét egy szekér elé, és mentettem az irhámat.
EnglishA lot worse than a healthy goat, and a whole lot worse than a dead one, she said.
nt egy élő, de sokkal pocsékabbul, mint egy egészséges - felelte a nő.
EnglishThe region that I come from in Finland produces a delicious goat's milk cheese.
Abban a finnországi régióban, ahonnan származom, nagyon ízletes kecskesajtot állítanak elő.
EnglishOne of them ended up with Beatrice's parents, and that goat had twins.
Az egyik Beatrice szüleinél kötött ki, és annak a kecskének ikrei születtek.
EnglishA goat that would eat the weeds but not the plants, that would be something.
A háromórás reggeli torna" a kertnek mindig ugyanabban a sarkában kezdődött, az első sorban.
EnglishBut the woman, as agile as a mountain goat, scrambled ever higher.
Háziasszonyuk azonban csak mászott egyre magasabbra, virgoncán, mint a zerge.
EnglishHe waited for the old man to laugh, to say, 'Boy, I really got your goat that time, Clivey!'
Várta, mikor neveti el magát az öreg, mondván: "No, Clivey, most aztán lóvá tettelek!"
EnglishSo I would hear from goat herders who had used that money that they had received to buy a few more goats.
Hallotam kecskepásztorokról, akik a pénzből, amit kaptak, pár új kecskét vettek.
EnglishHis eyes met King Haggard's hungry eyes, and he laughed like a goat.
Pillantása találkozott Haggard király kiaszott tekintetével és felkacagott, mint egy bakkecske.
EnglishI'd rather sit at Yogi's and watch Prince gamble on goat races.
Inkább ücsörgők a bárpult mögött, és nézem, ahogy Prince fogadásokat köt a kecskeversenyre.
EnglishI believe that that gallant lad would have equaled a monkey in lightness and a wild goat in agility.
Azt hiszem, ez a derék fiú olyan ügyes volt, akár egy majom, és olyan fürge, akár egy zerge.
EnglishYou invited them to get naked and sacrifice a small goat.
Arra kérted őket, hogy vetkőzzenek le, és mutassanak be oboa-áldozatot.
EnglishThe zucchini and yellow peppers are a bit crunchy, but she loaded it down with goat cheese and mushrooms.
A cukkini és a paprika kicsit kemény, de az egész le van öntve kecskesajttal meg gombával.
English. . yes, there she was, embracing Yazov that randy old goat!then hugging Colonel Filitov He stopped dead.
A fényképen tisztán látszott valami, amit a látcsövön keresztül egyáltalán nem vett észre.
EnglishHe jumped onto the sidewalk as nimbly as a goat, then turned his dark glasses back in my direction.
Még nem láttam át teljesen, milyen távolabbi összefüggései vannak a képnek, amit éppen felvázolok.
EnglishHis mind worked very fast as he tied his goat to the bush.
Miközben a kecskével foglalkozott, gyorsan pörögtek a gondolatai.