"good for nothing" translation into Hungarian

EN

"good for nothing" in Hungarian

EN good for nothing
volume_up
{adjective}

good for nothing (also: rotter)
I knew you were sneaking out with that good-for-nothing Teetu as well!
Te csak hallgass, mindig is tudtam, hogy azzal a semmirekellő Teetuval félrelépsz!
He was another of those good-for-nothing young writing gentlemen who sponged on poor Mr Ravelston.
Még egy a semmirekellő író urak közül, akik szegény Mr. Ravelstonon élősködnek.
I love you more than my own good-for-nothing son.
Jobban szeretlek, mint a saját semmirekellő fiamat.
good for nothing (also: rotter)

Similar translations for "good for nothing" in Hungarian

good noun
good adjective
for conjunction
see noun
nothing noun

Context sentences for "good for nothing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is good for nothing anymore but to be cast out, and to be trodden on by men.
Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.
EnglishThereafter he is good for nothing but to play wild music on the pipes.
Később aztán már semmire sem jó, csak hogy vad zenét játsszon sípon.
EnglishWhen you've lived the kind of life I have, you are good for nothing.
Aki azt a fajta életet élte, amit ő, az semmire sem alkalmas.
EnglishThese two were kind enough to agree to look after an old good-for-nothing like me.
Ezek ketten voltak olyan kedvesek és elvállalták, hogy a nyakukba vegyenek egy ilyen öreg semmirekellőt, mint én.
EnglishThey are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Teljesen gusztustalan és haszontalan."
EnglishBeyond the garden was a small, shaded strip of grass, too narrow to play catch on, and thus good for nothing.
A kert mögött, a fák alatt volt egy árnyékos fűsáv de olyan keskeny, hogy még a dobálást sem lehetett gyakorolni rajta.
EnglishIn my hand, the broken beer bottle felt fragile, a woefully inade-quate weapon, good for nothing more than slashing my own throat.
Az egyre jobban elhatalmasodó félelemtől lassan azt kezdtem érezni, hogy kitűnő vacsorája leszek e ragadozóknak...
EnglishThe animal corpses were good for nothing.
EnglishFloyd was a dull-witted young man from a prominent family back in Arizona who was good for nothing but running errands.
Erre a neves arizonai családból származó, tompa agyú fiatalemberre az égvilágon semmit nem lehetett rábízni, csip-csup ügyeken kívül.
EnglishWith regard to urban mobility, the only thing that can be promoted at European level is the exchange of good practice, nothing else.
A városi mobilitás tekintetében a tapasztalatcsere az egyetlen dolog, amelyet európai szinten elősegíthetünk, semmi más.
EnglishScene 42 of Good for Nothing.
EnglishA flower is good for nothing.
EnglishI was good for nothing.
EnglishA pack of rich good-for-nothing lazy-bones, most of whom would die of fear if they ever caught sight of an enemy shield O I saw a sword drawn in anger!
Gazdag semmirekellők és lusták gyülekezete, akiknek a legnagyobb része szörnyethalna félelmében, ha csak meglátna egy ellenséges pajzsot vagy egy dühösen meglóbált kardot!