"gosh!" translation into Hungarian

EN

"gosh!" in Hungarian

volume_up
gosh! {interj.}
EN

gosh! {interjection}

volume_up
gosh! (also: by gosh!)
A mindenit, ez Albert! gondolta Tommy.
- A mindenit, nézzétek, hogy havazik!
- A mindenit, szerinted nem helyes?
Bobby began making holy-jeez-gosh-wow sounds and slurping the desk in astonishment at the revelation of each twist in the tale.
- Jesszasz, a kutyafáját, hűűű - ilyeneket és efféléket kezdett mondogatni Bobby, s a történet újabb fordulataitól megdöbbenve egyet-egyet az asztalra csapott.

Context sentences for "gosh!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere in the name of Gosh and Divinium does a geshrat learn how to conjure a glyph?
A Frász és a Szentség nevére, hát honnan tudná egy ficak, hogyan kell gliffet idézni?!
EnglishNow maybe you guys don't like the new me, but I don't give a gosh darn.
Nos srácok talán nem kedvelitek az új énemet, de nem fogok e miatt szitkozódni.
EnglishOh my gosh, she says, panting with great exaggeration and clutching her heart.
A franc egye meg zihálja tettetett izgatottsággal, miközben a szívéhez szorítja a kezét.
EnglishIf he lost the election and it was my fault, gosh, golly, that would be so hard on me.
Ha miattam veszítené el a választást, istenem, azt nagyon nehezen viselném.
EnglishAnd we'll raise them as the normal all-American boys they by gosh are!'
Úgy neveljük majd fel őket, mint normális amerikai fiúkat, végtére is azok, a fenébe is!
EnglishAnd by the way, the mail is going out, gosh, in two minutes, to England.
Mellesleg a levelet máris küldjük, hűha, két percen belül, Angliába.
English'My gosh - you mustn't risk your life like that.'
- Hagynod kellett volna, hogy Robert hozza föl a holmit - mondta Jones.
EnglishGosh, sometimes I think you must believe I'm awful stupid!'
Esküszöm, néha úgy érzem, maga teljesen hülyének néz engem.
EnglishSo some of you may be thinking, "Gosh, that's hyperbole.
Néhányan azt gondolhatják most, "Ez aztán a hegyibeszéd!
English'You'd think they could do better with all their darn satellites and doppler radar and gosh knows what else.
- Az ember azt hinné, hogy javul a helyzet a rohadt műholdaktól, doppler radaroktól és az Isten tudja, még mitől.
EnglishGosh, and I have to catch FedEx in about five minutes.
Öt percen belül kell feladnom a gyorspostán.
EnglishGaligalis spewings and raging have, over the ages, claimed three magnificent cities: Gosh, Divinium and Mycassius.
Az idők során Galigali kitöréseinek, tombolásának három nagyszerű város esett áldozatul: Egek, Mennyek és Mikassziusz.
EnglishGosh, I hope that mugger got home okay.
Istenem, remélem az a rabló épségben hazaért.
EnglishHe thinks again that he should have shot the oh-gosh oh-dear son of a bitch, shot him before he could get in where it was warm.
Ismét arra gondol, hogy le kellett volna lőnie az ó-egek-ó-jaj kurafit, lelőni, mielőtt melegre jutott volna.
EnglishHe sings a snatch of 'Here Comes the Sun,' then reverts to the Pointer Sisters: Yes we cancan, great gosh a'mighty.
Eldúdol egy részletet az Itt jön a nap-ból, azután áttér a Pointer Sistersre: Igen megte-megtehetjük, ihaj-csuhaj, de meg ám!
EnglishGosh, I couldn't be jealous of Saul.
Ugyan már, sohasem lennék féltékeny Saulra.
EnglishGood gosh, she was only thirty years old.
English'Gosh, you're such a worry-wart!'
Úristen, hogy mit képes összenyűglődni!
EnglishBrim, Stearns, and Kidlow was a smaller version of White and Blazevich, but, gosh, there were four Hispanic names listed.
A Brim, Stearns és Kidlow a White és Blazevich egy kisebb változata volt, de tessék, négy spanyol név is szerepelt a jegyzékben.
EnglishOh, gosh, we got a lot in common.
Oh, istenem, sok közös van bennünk.
Other dictionary words