"gossip" translation into Hungarian

EN

"gossip" in Hungarian

EN gossip
volume_up
{noun}

Chatter, gossip, speculations as to the course of the war - can France rally?
Csevegés, pletyka, találgatások a háború alakulását illetően.
Our hobbies and recreations can be summed up in the one word, 'gossip.'
Passzióinkat és szórakozásainkat egyetlen szóban lehet összefoglalni: pletyka.
Lots of rumors and gossip, most of it generated by a frustrated media.
Sok pletyka és szóbeszéd terjed, a legtöbb a csalódott médiától származik.
gossip (also: telltale)
She was the perfect gossip: beneficent in her bitchery.
A nő maga volt a tökéletes pletykafészek: igazi jótét lélek a maga vitriolos módján.
That woman's the biggest gossip in the village!
Az a nő a faluban a legnagyobb pletykafészek!
I am many things, said Romanovich, but not a gossip.
Sok minden elmondható rólam - reagált az orosz -, de pletykafészek biztosan nem vagyok.
gossip (also: clash, gossiping, chit-chat)

Context sentences for "gossip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe might have had nothing to do with it, but his name was linked in the gossip.
Lehetséges, hogy semmi köze nem volt a dologhoz, de a szóbeszéd őt emlegette.
EnglishBest, certainly, not to say anything, lest he carry back with him some gossip.
Legjobb lesz, ha egy szót se szól, akkor az angol nem tálalhat föl holmi pletykát.
English'I won't tolerate a blabbermouth in Troop D, gentlemen; no gossip and no pillow-talk.
- Uraim, nem tűröm a fecsegést a D egységben; sem pletykát, sem susmutolást.
EnglishSir, the folk concerned might not wish me to gossip at wholesale with strangers.
- Sir, az érintettek biztosan nem örülnének, ha idegenekkel beszélgetnék ilyen dolgokról.
EnglishWe are fashion, trends, diets, cosmetic surgeries, salacious gossip-- that's Composure.
Divat, trendek, fogyókúra, szépségplasztika, szaftos pletykák... ez a Nőmérő.
EnglishPans' obsessive grooming expressed itself in humans as gossip and partying.
Hari a zsigereiben érezte a pánzok és az emberek közötti összefüggéseket.
EnglishHe was not close to the trial, but the rumors and gossip were heavy.
A tárgyalással nem került kapcsolatba, de elég sok szóbeszédet, pletykát hallott.
EnglishHe may not be too bright, but I know Rendors, and they like to gossip.'
Lehet, hogy nem túl okos, de jól ismerem a rendoriakat; igen könnyen eljár a szájuk.
EnglishMy friend, you hear a certain amount of gossip, of scandal, down here.
Kedves barátom, az ön fülébe bizonyára eljut a helyi pletykák és botrányok jó része.
EnglishIf she must learn what fared from the gossip of men in the marketplace, so be it.
Ha a piaci pletykákból kell értesülnie az újdonságokról, ám legyen.
EnglishWe'll gossip for half an hour, then walk down to Trudy's for a cheap lunch.
Félóráig pletykálunk, aztán elsétálunk a Trudy'sba egy olcsó ebédre.
English'When you been at sea as long as I have, me lad, you come to be a bit of a gossip.
Ha már olyan hosszú időt eltöltött a tengeren, mint én, maga is egy kicsit pletykás lesz, fiam.
EnglishAccording to the cook's gossip, he was a seaman who had been with Halsey on the Penang.
A szakács pletykája szerint ő volt az egyik tengerész, aki Halseyvel hajózott a Penang-on.
EnglishNot because they're nasty, not because they gossip, but because they might have helped.
Lehet, hogy akkor is segíteni próbáltak, csak ez nem sikerült nekik.
EnglishSheryl Margaret Clark was her name, and she could have coaxed gossip from angels.
Sheryl Margaret Clark volt a neve, és még egy angyalból is elő tudta volna csalni a pletykakedvet.
EnglishHadn't heard, she said, but I could tell from the tone of her voice that she had the latest gossip.
Azt nem tudom felelte, de a hangja elárulta, hogy többet is mondhatna, ha akarna.
EnglishNow, had you heard any local gossip about Mary Gerrard and Mr. Roderick Welman?
Nos, hallott ön olyan pletykákat, amelyek kapcsolatba hozták Mary Gerrardot Mr. Roderick Welmannel?
EnglishHer feet swung faster as she digested this wonderful gossip.
Tally lába egyre sebesebben ingázott, amint meghányta-vetette magában az újságot.
EnglishThe only thing worse than a gushing gossip is a puffed-up wizard!
Csak egyvalami rosszabb az ömlengő pletykáknál: a felfuvalkodott varázsló!
EnglishWhat you tell me will travel no farther, and cannot be considered gossip.
- Nem adom tovább, amit mondasz, tehát ez nem minősül pletykának.