EN gossiping
volume_up
{noun}

gossiping (also: babble, chatter, clack, clash)
gossiping (also: cackling, gabble, garrulity, prattle)
gossiping (also: chit-chat)
gossiping (also: hearsay, report, rumour, chit-chat)
gossiping (also: clash, gossip, chit-chat)

Synonyms (English) for "gossiping":

gossiping
gossip

Context sentences for "gossiping" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlong the sidewalk, packs of people stood gossiping, with no intention of moving.
A járdán nyüzsgő emberek tempóját felvéve elindultam a városka északi vége felé.
EnglishStill, she would not want me to stand here gossiping about her affairs.
Annak azonban biztosan nem örülne, ha megtudná, hogy itt állok és róla pletykálok.
EnglishThe old women were still gossiping on the landing, in the relative cool.
A vénasszonyok még mindig ott pletykáltak a lépcsőn, a viszonylagos hűvösön.
EnglishA table was surrounded with rich old ladies sipping their tea and gossiping.
Az egyik asztalnál gazdag, idős hölgyek ültek; teáztak és kicserélték legjobb pletykáikat.
EnglishOliver, I mustn't stay gossiping with you any longer.
Nagyon örülök, hogy így elpletykáltunk, de sajnos egy percig sem maradhatok tovább.
EnglishQuiet parts could be heard that would have been drowned out by all the gossiping and shouting.
A csendes részek hallatszottak, amelyeket egyébként elnyomott volna a csevegés és kiabálás.
EnglishHe could hear the neighbors now, gossiping about him and his predawn arrest.
Már szinte hallotta, hogy a szomszédok arról pletykáinak majd: Clint Van Hoosert kora hajnalban letartóztatták.
EnglishDoesn't take much to get the lawyers gossiping.
Nem kell valami sok ahhoz, hogy az emberek pletykáim kezdjenek.
EnglishThe staring eyes and gossiping tongues, the fatuous interviews in the papers - and the best way to meet it is to find it funny!
A magára meredő tekintetekre, a pletykázó nyelvekre, a lapok légből kapott interjúira.
EnglishLuke isn't a gossiping jackass, are you, Luke?
Luke-nak nem szokott eljárni a szája. így van, Luke?
EnglishThey spend their time gossiping - these girls.
Ezek a lányok örökösen pletykálnak és fecsegnek.
EnglishSuppose they'll go gossiping for about an hour.
Most egy órát fognak traccsolni a telefonba.
EnglishBut there, I mustnt keep you gossiping.
De nem tartom föl önöket a fecsegésemmel.
English- Damn, girl, you gossiping already?
-A fenébe, te lány, máris pletykálsz?
EnglishHowever, I must not sit gossiping here, but must get these disreputable clothes off and return to my highly respectable self.
Viszont nem pletykálhatom el az időt, le kell vetnem ezeket a siralmas ruhadarabokat, és át kell alakulnom tekintélyes önmagámmá.
EnglishI remembered the old women gossiping on our landing beside the communal lavatory: they heard everything too, but I didn't know what they knew.
Eszembe jutottak a lépcsőházban, a közös árnyékszék előtt tereferélő vénasszonyok: ők is mindenről értesültek, de én nem tudtam, hogy mit tudnak.
EnglishNo gossiping!
EnglishAnd somehow I must keep them all chaste and under my guidance-it seems they spend all their time gossiping and giggling instead of minding their spinning.
Pedig valahogyan meg kell őriznem a tisztaságukat és irányítanom kell őket - de állandóan pletykálnak és vihorásznak, ahelyett, hogy a fonással törődnének.
EnglishThe women were gossiping over the little affairs of the day, Meleas and her morning sickness, a woman who had come from Lot's court with scandalous tales of Lot's lechery ...
Az asszonyok a napi apróságokról fecsegtek, Meleas reggeli hányingeréről, egy asszony pedig, aki Lot udvarából érkezett, botrányos meséket adott elő Lot kéjsóvárságáról...
EnglishSince the dawn of human history, we've tried to rectify this imbalance by making art, writing poems, singing songs, scripting editorials and sending them in to a newspaper, gossiping with friends.
Az emberiség kezdete óta próbáljuk ezt kiegyensúlyozni művészettel, költészettel, énekléssel, cikkek írásával, újságokban való megjelentetésével, pletykálással.