"got in touch" translation into Hungarian

EN

"got in touch" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got in touch" in context.

Context sentences for "got in touch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI got one touch-a touch was less firm than a hit-on somebody off the Oregon coast.
Ja; és súroltam valamit a súrolás kevésbé biztos, mint a találat az oregoni partok mentén.
English'Eric Chatham - the Bureau's director himself - got in touch with me shortly after noon.
- Eric Chatham, az igazgatójuk, személyesen keresett meg a déli órákban.
EnglishIsn't that why we got in touch with each other so many years ago and why we stayed in touch?
Ezért vettük fel sok évvel ezelőtt, és ezért tartjuk azóta is a kapcsolatot.
EnglishI don't know what you think you found out, but you got in touch with Vannier.
Nem tudom, mire vélt rájönni, de érintkezésbe lépett Vannier-val.
EnglishIt was easier and it raised less questions if the Bureau got in touch with the local police.'
Könnyebb, és kevesebb kérdést vet fel, ha a mi irodánk lép kapcsolatba a helyi rendőrséggel.
EnglishWell, I think shes got a touch of magic about her, Mischief said, ignoring Sallows riposte.
Azt mondta: Hát én azt hiszem, van valami mágia körülötte.
EnglishI said he should leave you alone, but if you got in touch with him, to pay attention to what you said.
Azt mondtam, ne akaszkodjon rátok, de ha ti érintkezésbe léptek vele, akkor figyeljen oda arra, amit mondtok.
EnglishGurgeh got in touch with the ship that night.
Gurgeh aznap este kapcsolatba lépett a hajóval.
EnglishNo, when I finally got in touch with him on the phone, I told him I was a journalist doing a story on Anthony Lloyd's death.
Amikor sikerült beszélnem vele, azt mondtam, hogy újságíró vagyok, és Anthony Lloyd haláláról akarok írni.
EnglishAlfred's got a touch of the delinquent about him.
Alfred jellemében van valami romlottság.
EnglishAccording to Miss Greer, he later complained of stiffness in the limbs and grumbled that he must have got a touch of rheumatism.
Miss Greer szerint később panaszkodott, hogy merevek a tagjai, meg zsörtölt, hogy nyilván kezd reumás lenni.
EnglishThe KGB got in touch with us at once.
A KGB azonnal érintkezésbe lépett velünk.
EnglishAnd then People magazine got in touch.
EnglishSurely he could have found a way to contact Eliot before then, or at least have got in touch with him when he arrived at the Church of the Moon.
De azelőtt is kapcsolatba léphetett volna Eliottal, vagy legalább a Hold Templomából megkereshette volna.
EnglishI dare say he thought he had got a touch of the sun - the symptoms are much the same - but he'd be the last person to complain about it.
Talán azt hitte, hogy egy kis napszúrást kapott - a tünetek majdnem ugyanazok -, de eszébe sem jutott panaszkodni.
EnglishHe got in touch with me.
Saul azonnal érintkezésbe lépett velem.
EnglishI never got in touch.
EnglishWell, Cairo, as you know, got in touch with meI sent for him after he left police headquarters the nightor morninghe was up here.
Nos, amint tudja, Cairo érintkezésbe lépett velem üzentem érte , miután az önnél töltött éjszakát követő reggelen elhagyta a rendőrkapitányságot.
EnglishI believe she and Archdeacon Simmons got in touch with near friends and relations but they knew nothing of Canon Pennyfather's movements.
Azt hiszem, hogy ő és Simmons főesperes úr érintkezésbe léptek Pennyather kanonok úr közeli ismerőseivel és rokonaival, de azok sem tudtak semmit a kanonok hollétéről.
EnglishSimonini's letter, shrewdly circulated in Paris, was an embarrassment for Napoleon, who had just got in touch with the Grand Sanhedrin.
Simonini levelének tartalmát ügyesen kiszivárogtatták, egész Párizsban híre kelt, és kényelmetlen helyzetbe hozta Napóleont, aki épp nemrég vette fel a kapcsolatot a nagy Szanhedrinnel.

Other dictionary words

English
  • got in touch

More translations in the German-English dictionary.