"got into the car" translation into Hungarian

EN

"got into the car" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got into the car" in context.

Similar translations for "got into the car" in Hungarian

to get verb
Hungarian
into preposition
Hungarian
car noun

Context sentences for "got into the car" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTaking the two roses with me, I got into the car and we headed for Blackwood Manor.
Kezemben a rózsákkal beszálltam a limuzinba, aztán elindultunk Blackwood Manorba.
EnglishOn the following afternoon, she got into her car and went to see her invalid aunt.
Másnap délután beült kocsijába, és elment meglátogatni beteges nagynénjét.
EnglishShe went rapidly to the stables, got out her car and drove down the back drive.
Gyorsan az istállóhoz ment, előhozta kocsiját, és elhajtott a hátsó úton.
EnglishThen one of them got into the car, the voice said, and waited for you to come back.
Aztán egyikük beült a kocsiba, és megvárta, míg visszajössz mondta a hang.
EnglishBy the time he got there, the car heater had pretty much dried his rain-soaked clothes.
Mire hazaért, a kocsi fűtése egész tisztességesen megszárította esőáztatta ruháit.
EnglishWe got into the car and I drove down the sunken driveway and out through the gates.
Beszálltunk az autóba, és legurultam az ázott kocsifelhajtón, majd kifordultam a kapun.
EnglishAlan got into his car, backed out of the lot, and turned down Main Street.
Alan beült a kocsijába, kifarolt a parkolóból, és rákanyarodott a Fő utcára.
EnglishWe saw him yesterday driving a red Escort he got from Coconut Car Rentals on the island.
Tegnap egy piros Escortban láttuk, amit a Coconut autókölcsönzőből bérelt a szigeten.
EnglishI got into the car and drove back down the road looking for a place to hide.
Beszálltam a kocsiba, és visszafelé indultam az úton, valami alkalmas búvóhelyet keresve.
EnglishWent round to the garage, got out her car, and drove off in it about 1 o'clock.
Bement a garázsba, kihozta a kocsiját, és délután egy óra körül elhajtott, ismeretlen céllal.
EnglishJust before they got into the car, Ding's black eyes locked on Clark.
Közvetlenül azelőtt, hogy beszálltak a kocsiba, Chavez Clark szemébe nézett.
EnglishHis face was slick with sweat as he got in the car and pressed the button for the basement.
Verítékben fürdő arccal belépett a liftbe, és megnyomta az alagsor gombját.
EnglishHe and Frank walked out into the rain and were drenched by the time they got into the car.
Ezzel kisétáltak az esőbe, és teljesen átnedvesedve beszálltak a kocsiba.
Englishcried Herr Theobald, miserably, as we got into our car.
- Viszontlátásra! - rikkantotta Herr Theobald kényszeredetten, amint beszálltunk a kocsiba.
EnglishI got into the car, started the engine, saw that there was plenty of gas, and drove it away.
Beszálltam a kocsiba, beindítottam a motort, láttam, sok benzin van benne, és elhajtottam.
EnglishHe took the salute from the driver, got into the car, and disappeared down the street.
Teljességgel mindennapos reggel, ebben mindannyian megegyeztek.
EnglishBut we got into his car with him, and told him where the funeral was.
Ehelyett beszálltunk a kocsijába, és megmondtuk, hol lesz a temetés.
EnglishReich ran in, flung credits to the attendant and got into a car.
A forgalomirányító markába nyomott néhány érmét, és beugrott a fülkébe.
EnglishI walked past the arch and the sidewalk cafe into the parking space and got into my car.
Elhaladtam a gyalogjáró híd és az utcai kávéház mellett, és a parkolóhelyen beszálltam a kocsimba.
EnglishI went along the street and got into my car and drove away from there.
Végigmentem az utcán, beszálltam a kocsimba, és elhajtottam.

Other dictionary words

English
  • got into the car

Moreover, bab.la provides the Chinese-English dictionary for more translations.