"got into trouble" translation into Hungarian

EN

"got into trouble" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got into trouble" in context.

Similar translations for "got into trouble" in Hungarian

to get verb
Hungarian
into preposition
Hungarian
trouble noun
to trouble verb

Context sentences for "got into trouble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemember, the announcer added jocularly, that's how the Donners got into trouble.
Ne feledjék tette hozzá vidáman a bemondó , így került bajba a Donner-csoport is.
EnglishAlmost certainly went for a swim in the heat wave, got into trou-ble, and drowned.
Szinte bizonyos, hogy amikor jött az a nagy hőhul-lám, úszkált egy kicsit, de belefulladt.
EnglishHave you seen how some of 'em have been acting since we got into trouble?
Láttad, hogyan viselkedik némelyik azóta, hogy bajba kerültünk?
EnglishI saw his picture in the newspaper when he got in trouble, but he never called or anything.
Láttam a fényképét az újságban, amikor bajba került, de soha nem telefonált, nem jelentkezett.
EnglishWe got enough trouble, Ralph, an' I've had as much as I can stand.
S nekem már épp elég jutott ki belőle, több, mint amennyit elbírok.
EnglishGot into trouble with the police in some way, he did, but I don't think there was anything in that.
Valahogy bajba keveredett rendőrséggel, de nem gondolnám, hogy bármi köze lett volna a gyilkossághoz.
EnglishIf I got in trouble, what could you do that Erika couldn't?
Ha bajba kerülnék, tehetsz olyasmit, amire Erika nem képes?
EnglishMy father got into trouble and there were plenty of hard times.
Apám bajba került, és sokszor nélkülöztünk.
EnglishIt was about this time that I got into trouble again.
Ebben az időben történt, hogy újra bajba keveredtem.
EnglishWhen Grandfather got in trouble with young toughs.
Amikor nagyapa bajba került azokkal a fiatal fickókkal.
EnglishI've got enough trouble here in Eosia at the moment.
Elég probléma van most itt, Eosiában is.
English'We've got some trouble up ahead,' he reported.
Van egy kis probléma ismertette a helyzetet.
EnglishHe never got in trouble, even when he got caught.
Sose került bajba, még ha el is kapták.
EnglishThere was some woman he'd got into trouble.
Valami nőről beszélt, akit ő kevert bajba.
EnglishRemember when those astronauts got in trouble?
. Emlékszel az Apolló-1 3 űrhajóra?
EnglishWe've got real trouble here, friend Shea, he announced solemnly, resting his hands determinedly on his hips and planting his feet.
Hát itt igazi bajba kerültünk, Shea barátom közölte komolyan, csípőre tett kézzel, keményen megvetve a lábát.
EnglishI got into trouble, and she stood by me and took me back into her service when it was all over; but the baby died.
Mikor egyszer bajba kerültem, segített nekem, és visszavett a szolgálatába, mikor túl voltam rajta, de sajnos a kisbabám meghalt.
EnglishBut he felt sure that the Colonel, although a good commanding officer who also stuck by his men when they got into trouble, would forbid him to go.
De úgy érezte, hogy az ezredes, akármilyen jó csapattiszt, aki a bajban sem hagyja magukra az embereit, most megtiltaná, hogy elmenjen.
EnglishHe had never, at least so far, been in jail, but the first time he got in trouble with Mr.
Soha nem került ugyan börtönbe - legalábbis eddig -, de mikor először összetűzésbe került Mr. Reggie-vel, a börtönt szanatóriumnak érezte volna ahhoz képest.
EnglishMarge says I shouldn't upset you, but I figure you've got enough trouble without getting more trouble from the people who are supposed to be helping you.
Marge azt mondja, nem kellene, hogy felizgassalak, de szerintem éppen elég bajod van már anélkül, hogy további bajba keverjenek azok az emberek, akiknek segíteniük kellene.

Other dictionary words

English
  • got into trouble

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Turkish-English dictionary.