"got it right" translation into Hungarian

EN

"got it right" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got it right" in context.

Context sentences for "got it right" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sheriff - Alan - said if you was to call, I should see you got through right away!'
A seriff... mármint Alan azt mondta, ha maga telefonál, azonnal szóljak neki!
EnglishThey are, the TV's got that right, but the rest-can't talk about it over the phone.
Úgy van, a tévé jól mutatja, a többiről pedig nem beszélhetek telefonon.
EnglishLeave a thing lying there and somebody else will grab it who has got no right to it.
Ha az ember az asztalon hagy bármit, valaki más ráteszi a kezét, akinek semmi köze hozzá.
English'You've got the right tense, anyway, champ,' she said, not looking up.
Az egyetlen, ami ebből igaz, az a múlt idő, kispajtás mondta Donna, és fel sem nézett.
EnglishI think it shows that he has probably - just about - got it right.
Úgy vélem, ez a jelenség jól mutatja, hogy valószínűleg -szinte - helyesen jár el.
EnglishHes got a right to act weird, put in Liz, with all hes been through.
Jogában áll furcsán viselkedni szólt közbe Liz , mindazok után, amiken keresztülment.
EnglishAfter what we've been through, you've got every right not to say diaper dump.'
Azok után, amin keresztülmentünk, még cifrábbakat is mondhatnál.
EnglishI said, I've got no right to decide that someone else should die in her place.
Nincs jogom úgy dönteni, hogy valaki más haljon meg helyette.
EnglishShe got it right on the second try, but there was no response, not even a call acknowledgment.
Másodszorra nem hibázott, mégsem kapott a gépezettől semmilyen választ.
EnglishWell, you've very nearly got it right, said one of the bearded soldiers in a deep bass of a voice.
Majdnem eltaláltad felelte mély basszus hangon az egyik szakállas katona.
English`Oh, I am telling you, nobody's got a right to be as happy as I am now,' Michael said.
Én mondom magának, senkinek sincs joga olyan boldognak lenni, mint amilyen én vagyok most! közölte.
EnglishI got my right hand under her knees and carried her over to a gold couch and spread her out on it.
Jobb karomat a térdei alá tettem, átvittem egy heverőre, és lefektettem.
EnglishShush, said her husband, but after twenty-five years she knew when she had got it right.
Pszt mondta a férje, de huszonöt évi házasság után az asszony tudta, mikor hibázik rá az igazságra.
EnglishHe's got the right spirit, but his technique's a little shaky.'
A lelkesedés megvan benne, de a technikája egy kicsit még bizonytalan.
EnglishThey're so mixed up over there, wonder they got anything right.
- Olyan összevisszaság van ott, azt se tudom, egyáltalán kihoznak-e valami normál eredményt.
EnglishFlaco, Flaco, Flaco, we got Hollywood right here in the house.
Flaco, Flaco, Flaco, itt van bazeg Hollywood a kibaszott házunkban.
EnglishChrist, that woman's got legs right up to her chin, Bobby Dugas said once.
- Szentségit, ennek a nőnek mintha sose akarna a seggéig érni a lába - állapította meg Bobby Dugas egyszer.
EnglishAt any rate I've got a right to do what I like with my own life.
Mindenesetre jogom van a saját életemmel azt tenni amit akarok.
EnglishI've got us right on your updated fuel curve, Colonel.
- Tábornok, pontosan az ön által meghatározott üzemanyag-görbén vagyunk.
EnglishAll other detail was discarded, once the subroutines got the right effect, similating the tingling of nerve endings.
A szubrutinok elérték a megfelelő effektust, és nem foglalkoztak a részletekkel.

Other dictionary words

English
  • got it right

Have a look at the Japanese-English dictionary by bab.la.