"got it wrong" translation into Hungarian

EN

"got it wrong" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got it wrong" in context.

Context sentences for "got it wrong" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no national way out of the crisis, unless some people have got the wrong century.
Nincs nemzeti szintű kiút a válságból, vagy egyesek nem ebben a században élnek.
EnglishIt was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
Nem csak arról van szó, hogy tévedett, hiszen mindannyian tévedhetünk.
EnglishThey will come back in a few years' time and say, 'Sorry, got it wrong'.
Majd néhány év múlva visszatérnek és azt mondják "Bocsánat, tévedtünk”.
EnglishI don't know what it is you think I've done, but you've got it wrong.
- Nem tudom, mit gondolsz, mit tehettem, de annyit tudok, hogy tévedsz.
EnglishPeople write to me and say I've got the wrong flowers all out together.
Az olvasóim pedig levelekben közlik velem, hogy lehetetlen virágok nyílnak egyszerre a regényeimben.
EnglishAnd the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
És szerintem eljött az ideje annak, hogy felemelt kézzel beismerjük, hogy tévedtünk 2008-ban.
EnglishThen, you say, we got it wrong; synarchy is right-wing.
Akkor megint tévedtünk, mondja erre maga, a szünarkhia mégiscsak jobboldali.
EnglishMaybe George got the wrong number, he thought, and uttered a little laugh.
George tán nem tudja a számot, gondolta, és fölnevetett.
EnglishSo maybe I got it wrong: maybe you are the right man.
Tehát lehet, hogy tévedtem: előfordulhat, hogy Ön a megfelelő ember.
EnglishSo, since the Irish clearly got it wrong the first time, they will be voting again in a new referendum in the autumn.
Így, mivel az írek elsőre nyilvánvalóan tévedtek, most ősszel új népszavazást tartanak.
EnglishJohn Dee got it wrong; the geography has to be done over.
John Dee tévedett, újra kell gondolni az egész földrajzot.
EnglishAt first Will thought he'd got the wrong cabinet.
Will először azt gondolta, nem a megfelelő vitrinhez érkezett.
EnglishWe do need to look at our rating agencies, but please remember that they have not got everything wrong.
Meg kell vizsgálnunk hitelminősítő intézeteinket, de kérem, ne feledjék, hogy nem csináltak mindent rosszul!
EnglishAnd we may have got it wrong all these years.
És lehet, hogy ennyi sok évig mindannyian tévedésben él-tünk.
EnglishAh, well, they got it wrong then, when they wrote that label.
Hát akkor tévedett, aki azt a cédulát írta.
EnglishThroughout history, majorities have got it wrong, for example in Austria and Germany in the 1930s.
A történelem során a többség rosszul értelmezte a helyzetet, például Ausztriában és Németországban, az 1930-as években.
EnglishI'm afraid you got the wrong end of the story here.
Azt hiszem, nem jó végszót akar kihozni belőle.
EnglishThey definitely got the wrong Ted Brooks.
Biztos, hogy nem a megfelelő Ted Brooks-ot választották.
EnglishThe gun's got a wrong cartridge in the breech.
A pisztoly csövében egy nem megfelelő töltény volt.
EnglishYou got the wrong approach, he said sadly.
Nem találta el a megfelelő hangot mondta szomorúan.

Other dictionary words

English
  • got it wrong

Have a look at the Spanish-English dictionary by bab.la.