"got mixed up with" translation into Hungarian

EN

"got mixed up with" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got mixed up with" in context.

Similar translations for "got mixed up with" in Hungarian

to get verb
Hungarian
mixed adjective
to mix verb
mix noun
to up verb
up preposition
with preposition

Context sentences for "got mixed up with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe probably wishes she'd never got mixed up in it, but she's safe all right.
Biztos megbánta, hogy belekeveredett ebbe az egészbe, de bántódása nem esett.
EnglishI wish I'd never gone there in the first place, I wish I'd never got mixed up in all this.
Bár soha ne jártam volna ott, nem keveredtem volna bele ebbe az egészbe.
EnglishThere's no possibility, I suppose, of the berries or leaves having got--mixed up in anything?
Nem fordulhatott elő esetleg, hogy a tiszafa bogyója vagy levele... elkeveredett valamivel?
EnglishThe fly and the scientist teleported together, and they got mixed up.'
A légy és a tudós együtt teleportáltak, és egy lénnyé váltak.
EnglishThe books and real life sort of got mixed up too, Risk recalled softly, looking to Stare Skill.
A könyvek és a való élet valahogy összekeveredtek mondta Rizikó halkan, és Stare Skillre nézett.
EnglishAnd I think that it's someone that we got mixed up with at the club.
És azt hiszem, ez valaki akivel összekeveredtünk a klubban.
EnglishThornton got mixed up on which day Daddy was there.'
Hátha Thornton néni összekeveri, melyik nap járt ott.
EnglishIt seems clear the bottles must have got mixed up somehow.
Nyilvánvaló, hogy az üvegek valamiképpen összecserélődtek.
EnglishShe'd say she got mixed up between Harry and another man.
Majd azt mondja, összekeverte Harryt egy másik férfival.
EnglishThe trouble was, I said, he got mixed up.
Az volt a baj mondtam , hogy Pyle belékeveredett mindenfélébe.
EnglishBobo got mixed up with a white man, Ned said.
Bobo megismerkedett egy fehér emberrel kezdte Ned.
EnglishDors corrected him if he got mixed up.
- Nulla-hat-kilenc-öt a sebességünk- mordult rá Dors.
EnglishI got mixed up with myself in a corner.
Én ott a sarokban belegabalyodtam valamibe
EnglishI got mixed up in it - by accident.
EnglishHe got mixed up.
EnglishAll I know is somehow he got mixed up with a gang of the crewmen who were doing some messing around--sexual messing around--down by the edge of the river.
Én annyit tudok, hogy valahogy összeverődött a legénység egy csoportjával, akik odalent a folyóparton keveredtek valami zavaros mármint hogy szexuálisan zavaros helyzetbe.
EnglishHe said that, knowing my brother so well, he hoped he might be permitted to make the acquaintance of his charming sister - your charming sister, I've got mixed up - but you know what I mean.'
Azt mondta, miután bátyámat már jól ismeri, reméli, megismerkedhet az ő elbűvölő húgával is... a te elbűvölő húgoddal, egészen összezavarodtam... de tudod, hogy mit akartam mondani.

Other dictionary words

English
  • got mixed up with

More translations in the Portuguese-English dictionary.