"got more" translation into Hungarian

EN

"got more" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got more" in context.

Similar translations for "got more" in Hungarian

to get verb
Hungarian
more adverb
many noun
many adverb
Hungarian

Context sentences for "got more" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBesides, I've got more courage than imagination, that's always been the case.
Mellesleg több bennem a kurázsi, mint a fantázia, mindig ez volt velem az ábra.
EnglishThe closer they got the more Byrne's obsession with the sight touched Howie.
Minél közelebb értek, annál jobban megérintette Howie-t is Byrne megszállottsága.
EnglishThey have more than the government, and they've got more guns than the government.
Több van nekik, mint a kormánynak, és több fegyverük van, mint a kormánynak.
EnglishThe closer the missile got, the more they could see it mimicking that oscillation.
Minél közelebb ért a rakéta, annál inkább fölvette ugyanezt a hullámmozgást.
English'It's got more sugar than whole grain in it, and it looks like the side of a firebarn.'
Több benne a cukor, mint a gabonaféle, a színe meg olyan, mint a skarlát mondta.
EnglishThe older they got, the more they needed; and the less anyone wanted or loved them.
Ahogy nőttek a gyerekek, úgy nőttek szükségeik, s úgy fogyott a szeretet körülöttük.
EnglishShe got a little more than two hours' sleep, a half-hour gain over the previous night.
Talán kétórányit alhattam ez mégis egy fél órával több volt, mint előző éjjel.
EnglishI got four more Empirin out of the glove compartment and swallowed them down.
Kivettem még négy fájdalomcsillapítót a kesztyűtartóból, és le is nyeltem.
English`There's got to be more to life than just living,' Foyle said to the robot.
Az élet bizonyára többet jelent, mint a puszta létfenntartás mondta Foyle a robotnak.
EnglishI got more money in my pocket than these sodbusters'll ever have, Hank snarled.
Annyi pénzem van, amennyit ezek a ganaj túrók még nem is láttak életükben hencegett Hank.
EnglishHe said he had an es­pecially good war after that-he got to kill more Germans.
Azt mondta, utána valósággal élvezte a háborút: jó volt németeket ölni.
EnglishIn fact, if all you got is three more doses, I wouldn't even risk but twice.
De ha csak három adagod van még, én a te helyedben csak kettőt reszkíroznék meg belőle.
EnglishHe hissed hard as he got ready for one more try, then heaved upward with all his might.
Sziszegve megint nekikészülődött, aztán minden erejét összeszedve fellendítette magát.
EnglishBut Frank says we'll be awkward with each other because you've got more money than I have.
- De Frank szerint kellemetlen lehet, hogy magának sokkal több a pénze, mint nekem.
EnglishI've got more than enough to share, but you haven't been very nice to me lately.
Épp elég dolog van, amit megosztanék veled, de az utóbbi időben nem voltál túl kedves hozzám.
EnglishBesides, he's got more women than ten of him could handle with that license of his.
Amellett több nője van, mint amennyit tizedmagával el tudna látni azzal a jogosítványával.
EnglishIt was a useful diversion, as the visual scene simply got more horrible.
Bock hálás volt ezért a figyelemelterelésért, mert a látvány szörnyű volt.
EnglishShe's simply got a little more of the junk in her than she can stand up under.
Csak egy kicsit több a drog a hasában, mint amennyit el tud viselni.
EnglishWe got one more zeppelin to think about before you start fretting about morals, Lee.
Maradt még egy léghajó, inkább azzal törődnél, mielőtt erkölcsökről kezdenél papolni, Lee.
EnglishThey've got more than one place, and they'll probably want to cover them all.'
Több leshelyük is van, és valószínűleg mindegyiket szemmel tartják.

Other dictionary words

English
  • got more

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Norwegian-English dictionary.