"got my" translation into Hungarian

EN

"got my" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got my" in context.

Similar translations for "got my" in Hungarian

to get verb
Hungarian
my pronoun
Hungarian
my! interjection

Context sentences for "got my" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishNineteen-hundred and Thirty-eight got me my first job in the federal government.
Ezerkilencszáz Harmincnyolctól kaptam első állásomat a szövetségi kormánynál.
EnglishMy sister got religion last year and shes shaping up for a sainthood, I swear.
Tavaly borzasztóan vallásos lett, és szavamra, arra játszik, hogy szentté avassák.
EnglishI remember the terrible sinking feeling I got in my chest when I heard that.
- Máig emlékszem, milyen borzalmasan liftezett a gyomrom, amikor ezt hallottam.
EnglishI put the glass down on the floor and got one of my business cards out for him.
Letettem a poharat a padlóra, elővettem a névjegykártyámat, és elébe tettem.
EnglishMy secretary got a phone-message yesterday that Mr. Bryan wanted to see me.
A titkárnőmtől azt az üzenetet kaptam tegnap, hogy Mr. Bryan beszélni kíván velem.
EnglishThat bullet shield is a real powerful trick, but I've got a few of my own.
Az a védőpajzs egész jó trükk, de azért még én is tartogatok néhányat a számodra.
English'I've got a meeting with my lawyers before I testify at the hearing this morning.
- Megbeszélésem van az ügyvédeimmel mielőtt reggel a kihallgatásra megyek.
EnglishAfter I got my pictures from him after the war, I never heard from him again.
Miután a háború végeztével megkaptam tőle a képeimet, soha többé nem hallottam róla.
EnglishBecause I done the wrong thing when Pan got my daemon away from Lord Asriel's!
Mert hülyeséget csináltam, mikor Pan elszedte a daimónomat Lord Asrielétől.
EnglishI hunched my shoulder, I got my backpack and I went on to the University of Wisconsin.
Felhúztam a vállam, felvettem a hátizsákom, és elmentem a Wisconsin Egyetemre.
EnglishYou're DEA, I got the feds up my ass and I don't know what's going on here.
Te a DEA-tól vagy, a kopók a seggemben vannak és azt sem tudom mi folyik itt.
EnglishI got one of my Camels out and lit it and picked out a chair and sat down.
Elővettem Camel cigarettámat, rágyújtottam, kiválasztottam egy széket, és leültem.
EnglishMy mother got sick, see... so I had to go in an institution... when my mother got sick.
Megbetegedett a mamám, tudja... így oda kellett mennem... amikor mama beteg lett.
EnglishMy wife got involved with some very peculiar people after our daughter's death.
- A lányunk halála után a feleségem elkezdett összejárni mindenféle bogaras emberekkel.
EnglishI've got my own things to do, but I'm hanging about here so I can help you.
Megvan a magam dolga, mégis itt lötyögök, csak azért, hogy segíthessek neked.
EnglishCharlie Grayson, he's a Nez Perce, hunting guide, got my horse off o'him.
Például Charlie Graysont, ő nez percé, vadászokat vezet, tőle vettem a lovamat is.
EnglishYou're afraid if she finds out I've got a bun in my oven, she'll cut you out of her will.
Ha neszét veszi, hogy kocát fogtam, akkor töröl benneteket is a végrendeletéből!
EnglishI got my part of the control lines together and carried them in a loop round to the kite.
Összefogtam a nálam lév zsinegeket, és összehurkolva odavittem ket a sárkányhoz.
EnglishAnd the beautiful thing was, I got to teach my daughter in elementary school, Madeline.
És az a legszebb, hogy én is tanítottam a lányomat, Madeline-t általános iskolában.

Other dictionary words

English
  • got my

Translations into more languages in the bab.la Arabic-English dictionary.