"got nothing" translation into Hungarian

EN

"got nothing" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got nothing" in context.

Similar translations for "got nothing" in Hungarian

to get verb
Hungarian
nothing noun

Context sentences for "got nothing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe felt behind him for his pursuers and got nothing clear, only a sense of approach.
Érezte maga mögött üldözőit, semmi sem volt tiszta, csak a közeledést érzékelte.
EnglishThese countries have got nothing to do with it, but it is hitting them hard.
Ezen országoknak semmi közük a válsághoz, viszont nagyon súlyosan érinti őket.
EnglishWell, then, I guess you've got nothing to worry about, do you, Cyclops?
Nos, akkor, gyanítom nincs semmi ami miatt aggódnod kellene, ugye, Cyclops?
EnglishThe interrogator watched closely for a reaction, but got nothing.
A vizsgálótiszt meredt szemmel figyelte, de nem látott semmi rendkívülit a nőn.
EnglishUnless you got a new Plymouth with my name on it, I got nothing to say.
Viszont kaptál egy új Plymouth-ot az én nevemre, és semmit sem szóltam.
EnglishAin't you got nothing better to do than tojack offthe damn machine?
Nincs jobb dolgod, mint hogy éjnek évadján ezt az átkozott gépet buzeráld?
EnglishHe said you give up your dreams the longer you live, until you've got nothing.
Azt mondta, minél tovább él az ember, annál többet felad az álmaiból, míg végül nem marad semmije.
EnglishThe aide knew nothing, and got the impression Rifkin knew even less.
A beosztottam nem tudott semmit, és az a benyomása volt, hogy Rifkin még kevesebbet tud.
EnglishI've got nothing to jam, Wendy said, pounding in frustration on her ejection seat armrests.
- Nincs mit zavarnom - jelentette Wendy, és idegesen dobolt a karfán.
EnglishYou look back on your day, and you're like, I got nothing done today.
Átgondoljuk a napunkat és az az érzésünk, hogy semmit nem haladtunk.
English♫ just day by day, our DNA, so the Olson twins got nothing on us.
♫ minden nap, a DNS-ünk, az Olsen ikrek hozzánk képest sehol sincsenek.
EnglishTime ain't got nothing to do with how fast you can count.'
Az időnek az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen gyorsan tudsz számolni!
EnglishA girl being abused has got nothing to do with rules and regulations.
Egy bántalmazott kislánynak nincs köze szabályokhoz, előírásokhoz.
EnglishI got a twitch, nothing more, and that one had the same software I just uploaded for you.
Egy apró rezdülést kaptam, semmi többet, és ez ugyanaz a szoftver, amit most betöltöttem magának.
EnglishThey play FC Mid-Jutland on Sunday - - but have got nothing to play for.
Szombaton lesz a FC Mid-Jutland - - de nincs miért játszaniuk.
EnglishIf you've got nothing worth saying, don't say it, he remarked.
- Ha nincs semmi mondanivalód, jobb, ha csendben maradsz - jegyezte meg.
EnglishIt even got built, but nothing to do with this vision that Howard had.
Meg is építették, de semmi köze nem lett Howard elképzeléséhez.
EnglishI've got nothing better to do, Harvey said, without looking around.
Nincs jobb dolgom felelte Harvey anélkül, hogy hátrafordult volna.
EnglishNurse Hopkins said, But this has got nothing to do with the murder.
De hát ennek semmi köze a gyilkossághoz! tiltakozott a nővér.
English- if you met me: 'There goes a girl who's got nothing to worry about!'
- Nem azt mondaná, ha véletlenül találkozna velem: íme, egy lány, akinek semmi gondja a világon."
Other dictionary words
English
  • got nothing

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.