"got one" translation into Hungarian

EN

"got one" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got one" in context.

Similar translations for "got one" in Hungarian

to get verb
Hungarian
one noun
one numeral
Hungarian

Context sentences for "got one" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
A terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
EnglishI got up on one foot, then on both feet, straightened up, wobbling a little.
Először az egyik, aztán a másik lábamra álltam, kissé ingadozva fölegyenesedtem.
EnglishI put the glass down on the floor and got one of my business cards out for him.
Letettem a poharat a padlóra, elővettem a névjegykártyámat, és elébe tettem.
EnglishNo, he's got another one that says TUESDAYS AND THURSDAYS BY APPOINTMENT ONLY.
- Nem, mert a másik tábla azt mondja, kedden és csütörtökön csak bejelentésre nyit.
EnglishI got one of my Camels out and lit it and picked out a chair and sat down.
Elővettem Camel cigarettámat, rágyújtottam, kiválasztottam egy széket, és leültem.
EnglishAfter what Lylesburg had said she didn't hope too hard for an answer, but she got one.
Lylesburg szavai után nem nagyon reménykedhetett benne, hogy választ kap de kapott.
EnglishOne got up: a long, lanky Boy, a budding basketball player, Corbell would have judged.
Egyikük felkelt; egy magas, testes fiú, igazi kosárlabdázó, gondolta Corbell.
EnglishThere ought to be everything - just the same - once one has got over it.
- Mindent megkaparintani... csak azért is... mihelyt túljutott rajta az ember.
EnglishWell, in the case of the Buick, we've got about one rule and a dozen exceptions.
Nos, a Buick esetében nekünk egy szabályunk volt, tucatnyi kivétellel.
English'She was the one got that Clawson boy's coffee perkin in the first place,' Stark said.
A zsaruk hamar meg fogják találni: a belvárosban lakik, a Second Avenue-n.
EnglishYou go inside now, and keep warm and I'll come in and tell you if I've got one.
Szíveskedjék bemenni addig a melegre, és én majd szólok, ha sikerült.
EnglishI got one in the mail a couple of days after--after that time we had lunch together.
Egyet postán kaptam, néhány nappal utána, azután, hogy együtt ebédeltünk Steelgrave-vel.
English'I got a contact here,' one of the sonar operators said aboard Sea Devil One-Three.
- Kapcsolat - jelentette a Tengeri Ördög egy-három egyik szonártisztje.
EnglishI've got to remember this one, everything about her, Hilary thought.
Jól meg kell jegyeznem magamnak ezt a kis öregasszonyt, gondolta magában Hilary.
EnglishI got one touch-a touch was less firm than a hit-on somebody off the Oregon coast.
Ja; és súroltam valamit a súrolás kevésbé biztos, mint a találat az oregoni partok mentén.
EnglishIn the front here, I've got one, two, three people sitting on one, two, three chairs.
Itt elől van egy, két, három ember akik az egy, két, három széken ülnek.
EnglishHe hissed hard as he got ready for one more try, then heaved upward with all his might.
Sziszegve megint nekikészülődött, aztán minden erejét összeszedve fellendítette magát.
EnglishWe got one rifle, two automatics, two crossbows, and explosive heads.
Van egy puskánk... két automata fegyverünk, két íjpuskánk... és pár robbanófejünk.
EnglishYes, well, it's about the trial, you know, the one you got a summons for.
Nos, tudja, a tárgyalás miatt kerestem, amire ön is idézést kapott, mint esküdtjelölt.
EnglishAll the nonconformists are doing it, Hari said, but no one got the joke.
- Minden nonkonformista ezt csinálja- jegyezte meg Hari, de senki sem értette a viccet.

Other dictionary words

English
  • got one

More translations in the Czech-English dictionary.