"got out" translation into Hungarian

EN

"got out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got out" in context.

Similar translations for "got out" in Hungarian

to get verb
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "got out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishPresident, but we've got to check it out.
Kétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
EnglishAs Poirot had said, there should have been more to be got out of the neighbours.
Ahogy Poirot mondta, a szomszédoktól jóval többnek kellett volna kiszivárogni.
EnglishThey had a fight and he went out and got drunk and when he came back she was gone.
Összevesztek, Bill elment hazulról, berúgott, és mire visszajött, Muriel elment.
EnglishI got the pipe out of my pocket and went over to fill it at the can of tobacco.
Kivettem a zsebemből a pipámat, és odamentem, hogy megtöltsem a dohányosdobozból.
EnglishHe had to start thinking about what would happen after they got the Rabbit out.
Bizony, arra is gondolnia kellett, hogy mi lesz azután, ha a csomagot kijuttatták.
EnglishMcGillicuddy got out and walked up the brick path to the door.
Idősebb szobalány nyitott ajtót, a sofőr meg lerakta a csomagokat a lépesőre.
EnglishOn schedule at eleven o'clock, Burt Forsyth got out of a taxi on Fifth Avenue.
Pontosan tizenegy órakor Burt Forsyth az Ötödik sugárúton kiszállt egy taxiból.
EnglishNorris gave the Polaroid to Clut and got his notebook out of his back pocket.
Norris továbbadta a Polaroidot Clutnak, és farzsebéből előhúzta a jegyzőkönyvet.
EnglishSo the Captain got out of bed and went for a walk in the middle of the night.
A Kapitány tehát az éj kellős közepén kikászálódott az ágyból és elment sétálni.
EnglishHe got out of his cruiser, thumbing the strap off his gun but not unholstering it.
Kiszállt az autójából, kicsatolta a pisztolytáskáját, de nem vette elő a fegyvert.
EnglishAt last I pulled over to the side of the road, got out, and locked an the doors.
Végül leparkoltam az út szélén, kiszálltam, kulcsra zártam az összes ajtót.
EnglishI didn't recognize the guy who got out of that custom Ford pickup, not to begin with.
Először is nem ismertem föl azt a fickót, aki kiszállt a spéci Ford kisteherből.
EnglishIf a man got out of jail on a pass from the jail doctor, could you prove that?
Maga be tudja bizonyítani, hogy valaki orvosi engedéllyel kijött a börtönből?
EnglishThe car stopped at the house, a bodyguard stepping forward as a man got out.
A kocsi megállt a ház előtt, az egyik testőr a kiszálló férfi fogadására sietett.
EnglishSomehow you got out of the Thomas woman and took control of this girl, didn't you?
Valahogy kijöttél abból a Thomas nőből és megszálltad ezt a lányt, nem igaz?
EnglishJill got out of the car, went into the motel's office, and returned with a key.
Jill kiszállt, bement a motel portájára, és hamarosan kulccsal a kezében tért vissza.
EnglishAfter they got out of the car and joined each other in front, Pittman hugged her.
Miután kiszálltak, és az autó előtt ismét találkoztak, szorosan magához ölelte Jillt.

Other dictionary words

English
  • got out

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.