"got past" translation into Hungarian

EN

"got past" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got past" in context.

Similar translations for "got past" in Hungarian

to get verb
Hungarian
past noun
past adjective
Hungarian
past adverb
Hungarian

Context sentences for "got past" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've got to get past that sliding wall before the soldiers come back anyway.
Vissza kell érnünk az álfal mögé, mielőtt a katonák ismét megjelennek.
EnglishMy mama always said, You got to put the past behind you before you can move on.
A mamám mondta: "Hagyd a múltat mögötted, mielőtt továbbmennél!"
EnglishThose C60 1 missiles got past both the Tomcats and the Phoenix missiles.
A C601-es rakétáik pedig a Tomcateken és a Phoenixeken is túljutottak.
EnglishIt was arranged, sir, that I should go to the North Lodge when I got past doing my work here.
Úgy határoztak annak idején, hogy ha én befejeztem itt a munkámat, átköltözöm North Lodgeba.
EnglishYou and your ex-pal here never got past the Great Depression and World War Two.
Maga meg ez a volt haverja soha nem tették túl magukat a nagy gazdasági válságon meg a második világháborún.
EnglishWe got this past the Member States with very great difficulty.
Nagyon nagy nehézségek árán tudtuk ezt a tagállamokkal elfogadtatni.
EnglishI can't figure how he got past me, but we have to find him.
Fel nem foghatom, hogy ment ki mellettem, de meg kell találnunk.
EnglishHe would never have got past square one without Simon Ashton.
Simon Ashton nélkül sohasem jutott volna egyről a kettőre.
EnglishFoley handed over a single printed page, about five hundred single-spaced words once you got past the cover sheet.
Mrs. Foley vagy ötszáz szót tartalmazó, sűrűn telenyomtatott papírlapot nyújtott át.
EnglishNow we've got to forget the past, forget our differences, and stand together for our own preservation.
Most pedig felejtsük el a múltat, felejtsük el a nézeteltéréseinket, és tartsunk össze, hogy megmaradjunk.
EnglishHe got past the guards and yanked me right out of sleep.
Átlopózott az őrök között, és kirángatott az ágyamból.
EnglishI winked at one of them as I went past and got a not unfriendly grin; he recognized me, of course.
Arra menet odakacsintottam egyiküknek, és barátságtalannak nem nevezhető vigyorgás volt a válasz; természetesen megismert.
EnglishI've got to confront the past alone, without relying on your support or a doctor's, which is something I've never been able to do.
- A nő fekete haja belehullott a szemébe, dühösen kisimította a homlokából és a füle mögé dugta.
EnglishMurrow got past his lead story about a spat with the Russians, he started on Korea, and Gran closed her eyes.
Murrow végére ért a fő hírnek valami újabb amerikai-szovjet összetűzésről volt szó , rátért a koreai helyzetre.
EnglishThe smoke never got past his front teeth.
A füst nem jutott tovább a fogsoránál.
EnglishIt was that once you got past a certain point in that man's character, white and black didn't have anything to do with what he was.
Az a lényeg, hogy volt egy pont a személyiségében, amelyen túl már szóba se jöhetett, hogy fehér-e vagy fekete.
EnglishThe doctor got there at half-past five.
Az orvos fél hatkor érkezett a házba.
EnglishHe was greeted by a dense cloud of black smoke, the smell of which got past his air mask and immediately announced mattress to his experienced mind.
Bent sűrű fekete füst fogadta, melynek szagára rögtön a matrac szó jutott a tapasztalt lánglovag eszébe.
EnglishGot past me, those ones did.
Ezek beslisszoltak mellettem, úgy biza!
EnglishVic got home at twenty past five.

Other dictionary words

English
  • got past

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.