"got rid of" translation into Hungarian

EN

"got rid of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got rid of" in context.

Similar translations for "got rid of" in Hungarian

to get verb
Hungarian
to rid verb
Hungarian

Context sentences for "got rid of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou broke the tape and then got rid of the bomb with the utmost possible speed.
Az ember letépte a szalagot, és aztán a lehető leggyorsabban szabadult a gránáttól.
EnglishThey shook hands and made the required greetings as the aides got rid of themselves.
Kezet fogtak, elhangzottak a szokásos üdvözlések, majd a két munkatárs távozott.
English(She got rid of the dropper on the path up to the house, crushing it to powder.)
A csöpögtetőt később a házhoz vezető ösvényen dobta el... és rá is taposott, hogy porrá zúzza.
EnglishIt blew them out of the water and we got rid of the slave trade as well.
Kipucolta őket a vízből, mi pedig egyúttal megszabadultunk a rabszolga-kereskedelemtől is.
Englishwhether she lost the child or got rid of it, this part was unclear.
a sarkán, ahol ír apja és német nagyanyja szíjjal verte őt és a testvéreit.
EnglishGot rid of her by making her mad and she departed in high dudgeon.
Megszabadulok tőle azzal, hogy felbosszantom, s a nő nagy haraggal távozik.
EnglishThat is how the Malacca Strait got rid of pirates a few years ago.
A Malacca-szorosban ezzel a módszerrel szabadultak meg a kalózoktól néhány évvel ezelőtt.
English'I once got rid of a persistent boy in high school by telling him that I only wanted him as a friend.'
- A gimnáziumban egy üldözőmet azzal ráztam le, hogy legyünk jóbarátok.
EnglishInspector Crome nodded, handed Mr Leadbetter a statement to sign and got rid of him.
Crome felügyelő bólintott, Mr. Leadbetter elé tolta a leírt tanúvallomását, hogy írja alá, aztán hazaküldte.
EnglishAfter all, we have got rid of the symbols of the Treaty, but symbols can be put back in a calendar.
Végül is, eldobtuk a Szerződés szimbólumait, de a szimbólumokat visszacsempészhetjük a naptárba.
EnglishHe got rid of the other Star Destroyers-but it cost us his life.
Elsöpörtük a csillagrombolókat, de ő az életével fizetett.
EnglishHe may have got rid of Armstrong a couple of hours before that.
Lehet, hogy már órákkal előbb eltette láb alól Armstrongot.
EnglishThat's why she got rid of me the first chance she could.
Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem.
EnglishSandy got rid of Edith - told her he'd call her back, or have Ennis call her, if he was around.
SANDY megszabadult Edithtől - azt mondta neki, majd visszahívja, vagy Edith hívja föl őt, ha előkerül az öccse.
EnglishShe got rid of the brown cigarette stub in my ash tray.
Miss Gonzales a barna cigarettacsikket a hamutálcára dobta.
EnglishI was surprised how easily he got rid of Macro.
Szinte meglepett, hogy Caligula ily könnyen megszabadult Macrótól.
EnglishHe must have got rid of it, thinking it was too conspicuous.
Biztosan megvált tőle, mert túl feltűnőnek tartotta.
English'Your car was wrecked in almost exactly the same spot where I got rid of that Pomeroy creep.
Hát a kocsija majdnem ugyanazon a helyen tört össze, mint ahol attól a Pomeroy nevezetű senkiházitól megszabadultam.
EnglishHow the hell do you think I got rid of the last guy...
Hogy a francba szabadultam volna meg az utolsó alaktól...
EnglishGollum, however, did not intend to be got rid of, yet.
Ám Gollamnak még esze ágában sem volt lerázatni magát.

Other dictionary words

English
  • got rid of

Search for more words in the Hindi-English dictionary.