"got scared" translation into Hungarian

EN

"got scared" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got scared" in context.

Similar translations for "got scared" in Hungarian

to get verb
Hungarian
scared adjective
Hungarian
scare noun
to scare verb

Context sentences for "got scared" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think they got scared when the real cops swarmed on the scene.
Azt hiszem, megijedtek, amikor az igazi rendőrök elözönlőitek a parkolót.
EnglishDidn't she threaten to kill him so much that he got scared and sent for you?
És nem fenyegette a férjét, hogy megöli, egészen annyira, hogy az félni kezdett és végül magát idehívta?
EnglishI got scared just reading the damned thing, Keen said.
Én már attól megijedtem, hogy elolvastam ezt az átkozott anyagot mondta Keen.
EnglishWe ain't deserted or got scared in a scrap an' run a't on our pals.
Nem dezertáltunk, és nem gyulladtunk be, ha pácba kerültünk.
EnglishAn when I found you gone I got scared, let me tell you.
És amikor láttam, hogy nem vagy itthon, megijedtem, megmondom őszintén.
EnglishHe got so scared, when Tom and Becky were lost in the cave.
Annyira félt, amikor Tom és HuckleBerry eltévedtek a barlangban.
EnglishI woke up and saw these red lights shinin in the window, and I got scared and hid under the covers.
Fölébredtem és láttam azokat a vörös fényeket az ablakban, és megijedtem, és elbújtam a paplan alá.
EnglishBut I didn't hear the typewriter, and I got a little scared.'
De nem hallottam az írógép zaját, és ettől kissé megijedtem.
EnglishToo late, they got scared to death of what they'd done to you.
Későn rémültek halálra attól, hogy mit műveltek magával.
EnglishI got scared of the way the house sounded when Tad was gone.
Megrémültem a ház hangjaitól, amikor Tad nem volt itthon.
English. . and then they looked at me, and I got scared and quit.
Aztán rám néztek, és én megijedtem, és abbahagytam.
EnglishWhat if she tried to wake him and got scared?
És ha megpróbálja felébreszteni Rickyt s az megrémül?
EnglishHowever, silent and a little scared, we got the pumps working and then settled down to the task of trimming the ship.
Szótlanul és kissé félve mégis bekapcsoltuk a szivattyúkat, és hozzáláttunk, hogy kiegyensúlyozzuk a hajót.
EnglishI got scared, I heard sirens, so I ran.
Meghallottam a szirénákat és elkezdtem futni.
EnglishI got scared... and so I--l came back here.
Megijedtem, és a..., szóval visszajöttem.
English'Something's got you really scared all of a sudden.'
EnglishI got scared, and left the city.
Megrémültem, és elutaztam a városból.
EnglishBut he got scared and disappeared.
EnglishAnd I just got scared.'
Egész egyszerűen halálra rémültem.
EnglishBut he got scared and da.

Other dictionary words

English
  • got scared

Search for more words in the Greek-English dictionary.