"got sick" translation into Hungarian

EN

"got sick" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got sick" in context.

Similar translations for "got sick" in Hungarian

to get verb
Hungarian
sick adjective

Context sentences for "got sick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy mother got sick, see... so I had to go in an institution... when my mother got sick.
Megbetegedett a mamám, tudja... így oda kellett mennem... amikor mama beteg lett.
EnglishIn my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.
A második kemom során édesanyám is nagyon beteg lett, úgyhogy elmentem meglátogatni.
EnglishYou got to be sick yourself to imagine what happens in this book, Jillsy said.
De hogy mi lesz, azt csak az tudhatja, aki a farával spekulál!
EnglishShe got sick of Bill Chess and his boozing and his tempers and his down-at-heels living.
Bill Chess meg az ivászata meg a rosszkedve meg a kicsinyes élete.
EnglishSmoked them all in two days, got sick, and thought I was dying of cancer.
Két nap alatt a végére jártam, rosszul lettem tőle, és azt hittem, rákot kaptam és meg fogok halni.
EnglishWe were about to fuck on the carousel and I got sick, started puking.
A körhintán akartunk kupakolni, de csak a taccs jött.
EnglishI just got this job delivering TVs, but my partner got sick.
Van egy melóm, Tv házhozszállítás, de a társam lebetegedett.
EnglishYou've got a daughter very sick, and--- well, never mind.
Magának van egy lánya, aki nagyon beteg, és... á, nem érdekes!
English'I encouraged her habit because I hoped that if she got sick enough, she would stop drinking.
Azért bátorítottam, hogy élje ki a szenvedélyét, mert bíztam benne, ha beteg lesz tőle, akkor lemond az ivásról.
EnglishI got more than half sick just going through the journal.'
- Már attól is rosszul vagyok, hogy átfutottam a naplót.
EnglishAnd at about this time actually my father got very sick.
És körülbelül ezidőtájt az édesapám nagyon beteg lett.
EnglishOr got sick and had to leave school, Jill said.
Esetleg beteg lett, és haza kellett utaznia találgatott a lány.
EnglishThen, when I got sick of it all, I went along to the tennis court and mused over the design for the Pavilion.
Aztán, amikor elegem lett a tömegből, elmentem a teniszpályához, és a teniszpavilon tervén töprengtem.
EnglishSo he got fucking sick, hospital, went into a coma for 6 months, the doctors were saying he's not gonna make it.
Úgyhogy piszok beteg lett, jött a kórház, kómába esett 6 hónapra, az orvosok azt mondták, kizárt, hogy túléli.
EnglishThe truck driver got sick of him after an hour or two.
A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele.
EnglishWe got a sick guy down here, you got to come and get him!'
Itt egy beteg hapsi van, vigyétek el!
EnglishNever got to do that, got too sick.
Mindazonáltal javaslom, hogy használjátok a fejeteket.
EnglishWe still could have got sick from the green ones, Geneva reminded Tom and the Captain, if Tria hadnt stopped us from eating them.
A zöldektől megbetegedhettünk volna emlékeztette Geneva a kapitányt és Kimet , ha Tria nem dobja el őket.
EnglishHe got kind of sick, started seeing things.
Valami baja volt, elkezdett dolgokat látni.
EnglishGina got really sick because of the hamster.
Gina nagyon beteg lett a höcsög miatt.

Other dictionary words

English
  • got sick

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.