"got stuck" translation into Hungarian

EN

"got stuck" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got stuck" in context.

Similar translations for "got stuck" in Hungarian

to get verb
Hungarian
stuck adjective

Context sentences for "got stuck" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think Squeeb got stuck with the job of evaluating space travel for his people.
Azt hiszem, Squeebnek nem sikerült elhintenie az űrhajózás szeretetét az övéi között.
EnglishSo everybody got stuck at that $3.50-an-hour job, and it turned out to be a disaster.
Mindenki megragadt a 3,50 dolláros állásban óránként, és az eredmény katasztrofális.
EnglishBecause I got stuck with a millionaire playboy dilettante for a partner?
Mert itt ragadtam...egy milliárdos playboy-al, akinek nincs partnerhiánya?
EnglishHe did not seem impatient when he got stuck at the long traffic light near the university.
Nem türelmetlenkedett, amikor a hosszú pirosba belekerült az egyetem előtt.
EnglishThey've got me stuck back in a little bedroom with a tiny little bathroom.
Bezsuppoltak egy kis szobába, a fürdőszoba akkora, mint egy egérlyuk.
EnglishFor that matter, I got stuck with a fake Gauguin, which served me right.
Ha már itt tartunk, gazdagabb lettem egy hamis Gauguinnel is, amely nekem remekül megfelelt.
EnglishI caricatured my way through three layers by just impressing the guards, but I got stuck.
Átkarikatúráztam magam három rétegen, csak azzal, hogy lenyűgöztem az őröket, de megakadtam.
EnglishI can't believe I got stuck, he said, his words trailing away.
Rágondolni is rossz, hogy oda vagyok szögezve motyogta Lonnie elfúló hangon.
EnglishThis is what the Barroso Commission had promised but then it got stuck at the beginning of the road.
Ez az, amire a Barroso-féle Bizottság ígéretet tett, de aztán az út elején leragadt.
EnglishI got somebody's old chopsticks stuck up my ass, and all you gotta say to me is you sorry?
Egy antik pálcika fúródott a seggembe, te meg csak sajnálod?
English'He says Mr Gray got stuck,' Henry said, still brushing Duddit's brow.
- Azt mondja, hogy Mr. Szürke elakadt - magyarázta Henry, miközben tovább simogatta Duddits homlokát.
English0nce I got my gum stuck in the guy's pubis while giving a blow job.
Egyszer szopás közben beleragadt a rágóm a pasi ágyékába.
EnglishPeriodically, I got up and stuck a labeled thumbtack where a place's name had a religious connotation.
Időnként felálltam, és cédulát ragasztottam oda, ahol egy helységnek vallási vonatkozású neve volt.
EnglishThe cool names were taken, so he got stuck with Just Ray.
A menő nevek már foglaltak voltak, így ragadt rá a "Csak Ray."
EnglishThat's what I got stuck doing -- the landmine campaign.
Ez az ami mellett elköteleztem magam -- a taposóakna kampány.
EnglishNow you've got an explosive device stuck to the back of your head.
Tessék, most van egy robbanó szerkezet a tarkódon.
EnglishShe told me she once got stuck halfway down that outside staircase on Milan Cathedral.
Elmesélte, hogy egyszer ugyanígy járt, amikor lefelé jött a milánói székesegyház tornyából, azon a külső csigalépcsőn.
EnglishShe had begun to realize that if they got stuck now, they would almost certainly spend the night camped out in the Princess.
Kezdett világossá válni számára, hogy ha elakadnak, az autóban kell tölteniük az éjszakát.
EnglishYou know, I got stuck on the M25, which is a ring road around London, recently, and spent three-and-a-half hours there.
Nemrég beragadtam egy dugóba az M25-ösön, ami London egyik körgyűrűje, és három és fél órát töltöttem ott.
EnglishMaybe the parametric converter got stuck.
Talán a parametrikus konverter ragadt be.

Other dictionary words

English
  • got stuck

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Greek-English dictionary.