"got the better" translation into Hungarian

EN

"got the better" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got the better" in context.

Similar translations for "got the better" in Hungarian

to get verb
Hungarian
well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian

Context sentences for "got the better" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
A terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
EnglishIt was because I didn't want to admit that Dartmonger woman got the better of me.
Magamnak se akartam beismerni, hogy az a Dartmonger nevű nőszemély átejtett.
EnglishAin't you got nothing better to do than tojack offthe damn machine?
Nincs jobb dolgod, mint hogy éjnek évadján ezt az átkozott gépet buzeráld?
EnglishHe might even talk his way inside if the champagne hadn't got the better of his tongue.
Talán még a házba is sikerül beférkőznie, ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét.
EnglishAnd I've got a better chance with the Jaff than any of you.
A Jaff-fel szemben pedig mindannyiunk közül nekem van a legnagyobb esélyem.
EnglishI've got nothing better to do, Harvey said, without looking around.
Nincs jobb dolgom felelte Harvey anélkül, hogy hátrafordult volna.
EnglishNinety bucks a day was cheap, and he would give this up as soon as he got a better deal.
A napi kilencven dollár gyenge pénz, és azonnal abba is hagyja ezt a munkát, ha kap egy jobb ajánlatot.
EnglishYou've got something better than that, Gully, or worse, poor darling.
Annál is jobbat kaptál; vagy rosszabbat, szegény drágám.
EnglishDon't y'all got nothing better to do than be hauling a black man to jail?
Nincs jobb dolguk, mint feketéket cseszegetni?
EnglishWith every step Tesla took she got a better impression of her.
Minél közelebb ért, annál mélyebb benyomást tett Teslára.
EnglishThe thin man did not know where this line of attack was going, but his curiosity got the better of him.
A fickónak fogalma sem volt róla, Dors hova akar kilyukadni, de felülkerekedett benne a kíváncsiság.
EnglishHalfway up, his curiosity got the better of him.
A mozgólépcső közepén a kíváncsiság felülkerekedett rajta.
EnglishI got up and got a better chair and sat in that.
Felálltam, kerítettem egy jobb széket, és arra ültem.
EnglishWith a description of the vehicle and a license number, we've got a better chance of nailing him before he gets too far.
A márka és a rendszám tudatában több az esélyünk, hogy elkapjuk, mielőtt túlságosan messzire jutna.
EnglishYou've got something better, I fancy.
- Remélem, hogy maga érdekesebb dolgot tartogat a számomra.
EnglishBut I got something better than that Cadillac.
De mutatok valamit jobbat, mint ez a Cadillac.
EnglishHe's got a better net going than the KGB Rezident in Tokyo, and his best source is right in the Japanese cabinet.'
Nagyobb és hatékonyabb hálózatot működtet, mint a KGB tokiói rezidense, és még a japán kormányon belül is van forrása.
EnglishOr if you got a better idea, we'll listen.
Vagy ha van valami jobb ötlete, meghallgatjuk.
EnglishYa got a better chance if we're along wit ya.
Job a zeséjjed, ha velled megyükk mijis.
EnglishYa got a better idea? he snarled angrily.
Van job ötletted? horkantotta mérgesen.

Other dictionary words

English
  • got the better

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.