"got the car" translation into Hungarian

EN

"got the car" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got the car" in context.

Similar translations for "got the car" in Hungarian

to get verb
Hungarian
car noun

Context sentences for "got the car" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen I got the car back on to the road and continued south towards Totnes.
Visszakanyarodtam a kocsival az útra, és továbbhajtottam délnek, Totnes felé.
EnglishThey'll want to know how he got your car, whether you gave it to him willingly.'
Tudni akarják, honnan szerezte az autót, és önszántadból adtad-e neki.
EnglishI rode down to the big marble lobby and went and got my car out of the official parking lot.
Lementem a nagy, márvány előcsarnokba, és kihoztam a kocsimat a hivatalos parkolóból.
EnglishWe got his car phone, but we haven't been inside the apartment yet.
Az autótelefonját már elintéztük, de a lakásában még nem voltunk.
EnglishEverybody's got a car today -- Even bums don't not got a car!
Manapság mindenkinek van autója -- Csak a csavargóknak nincs kocsija!
EnglishSo she got their car from the garage and drove down to the St. Mark, sitting in the car across the street.
Szóval őnagysága kiment a garázsba, kivette a kocsit, és a St. Mark Hotelhez hajtott.
EnglishI packed a bag, got my car from the garage, and drove down.
Becsomagoltam a táskámat, kihoztam a kocsit a garázsból és lementem.
EnglishHe even got Regan's car into the garage of the place where Mona Mars had been living.
Még arra is gondja volt, hogy Regan kocsiját megtalálják annak a háznak a garázsában, ahol Mona Mars lakott.
EnglishI hate to impose, Mrs Caudill, but if you've got a car I can.'
Nem szívesen hozakodom vele elő, de ha megkaphatnám a kocsiját...
EnglishIf you got a car, you can help me, he said with a big grin.
Egy kocsira volna szükségem felelte szélesen mosolyogva Hallorann.
EnglishHe got a car, a huge Buick Roadmaster, the old kind of station wagonwith real wooden slats on the side.
Régi fajta furgont szerzett, falambériás, testes Buick Roadmastert.
EnglishYou got the car, you're feelin' good about yourself again, and boom!
Volt egy kocsid, újra jól érezted magadat, és bummm!
EnglishI went down out of the City Hall and got my car from the parking lot and drove home to the Hobart Arms.
Lementem, kiléptem a városházáról, kivettem a kocsimat a parkolóhelyről, és hazavezettem a Hobart Armshoz.
EnglishHe said: I've got the car at the corner, and I can carry her to it, and started towards her with the coat held out.
Azt mondta: A kocsim ott áll a sarkon, odáig el tudom vinni és közeledett a kabáttal a kezében.
EnglishI went down to the Mansion House Coffee Shop and ate lunch and got my car out of the parking lot next to my building.
Lementem a Palota Szálló kávézójába, bekaptam valamit, és elhoztam a kocsimat az épület melletti parkolóból.
EnglishBefore I called you, I went down to the barn to see if whoever got the car was up to any other ructions in there.'
Mielőtt telefonáltam vóna, kimentem az istállóba, hogy lássam: aki a kocsit elvitte, nem csinált-e más zűrzavart is.
EnglishYou got a car, but you're a little low on gas.
Van autód, csak épp fogytán a benzin.
EnglishSo now youve got the car hid out in the woods.
EnglishI got my car out and came down here.
Én meg beültem az autómba, és idehajtottam.
EnglishYou know, I just got my car fiixed...
Tudod, meg kell javítanom a kocsimat...

Other dictionary words

English
  • got the car

In the English-Polish dictionary you will find more translations.