"got the message" translation into Hungarian

EN

"got the message" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got the message" in context.

Similar translations for "got the message" in Hungarian

to get verb
Hungarian
message noun
to message verb

Context sentences for "got the message" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI haven't seen her or heard from her, so I guess she finally got the message.
Aztán a gyilkosságok jutottak az eszébe megint, és a vigyorgás ráfagyott a képére.
EnglishGot the message when I got in from a round of golf and came over here at once.
Akkor kaptam meg az üzenetet, amikor hazamentem a golfpályáról, és azonnal átjöttem ide.
EnglishLooks like the Imps got our message, said Warhog, giving Greedo a knowing wink.
Úgy tűnik, a birodalmiak megkapták az üzenetünket jegyezte meg Warhog cinkos kacsintással.
EnglishRyan got the message: he didn't need to know what Operations had in mind.
Ryan rögtön elértette a dolgot: vagyis nem muszáj tudnia, mire is jó ez az Operations művelet.
EnglishWe are absent in decision making and I got your message that we must change that.
Nem vagyunk jelen a döntéshozatalban, és megértettem azt az üzenetüket, hogy ezen változtatnunk kell.
English'By the way,' I said, 'I've got a message for you from my sister.
- Mellesleg - mondtam - van egy üzenetem is a maga számára a nővéremtől.
EnglishI got a message from the head office that a gent at this address had been inquiring for No.
Mondták a központban, hogy egy úr kereste ebből a házból a 2704-est!
EnglishAll those years fucking people with this, just taking them up the ass, and it's finally got the message.
Hosszú éveken keresztül baszakodott az emberekkel, és végre elért hozzá az üzenet.
English'Now, Mrs Ackroyd, I've got a message for you from M. Hercule Poirot.'
- Nos, Mrs. Ackroyd, üzenetet hoztam Monsieur Poirot-tól.
EnglishThe woman told Fern, got another message to relay to Constant.
A nő megmondta; válaszul újabb üzenetet kapott Constant részére:
EnglishNow the disquiets were more urgent, and some of them (I guess she finally got the message) had names.
A homályos pontoknak - azért, gondolom, megértette a figyelmeztetést - már bontakoznak a körvonalai.
EnglishSomebody has now got the message that this is important.
Valakihez eljutott az üzenet, hogy itt fontos dologról van szó!
English'If you've got a message, please leave it at the sound of the tone.
Ha üzenni akar, kérem, a sípszó után tegye meg!
EnglishI'm surprised you got our message as soon as you did.
- Meg vagyok lepve, hogy ilyen hamar megkapta az üzenetünket.
EnglishThe Emir is rather annoyed at not having got a message of any kind.
Az emírnek rosszulesett hogy nem értesítették.
EnglishCrew, that was only He got the message, Elliott said.
- Értette az üzenetet, Wendy - válaszolt helyette Elliott.
EnglishThen today I got this message from my head of station in Vienna.
És ma kaptam egy táviratot a bécsi irodánktól.
EnglishAnd dont lie that you never got the message neither.
Nehogy azt merd hazudni, hogy nem kaptad meg a táviratot!
EnglishI got a message for someone on the second floor, she said.
Hoztam valamit valakinek a másodikra mondta Lyra.
EnglishI also got the message on growth and jobs, which is a very strong message from Parliament.
Nyugtáztam az üzenetet a növekedéssel és a munkahelyekkel kapcsolatban is; ez egy igen határozott üzenet a Parlament részéről.

Other dictionary words

English
  • got the message

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.