"got the word" translation into Hungarian

EN

"got the word" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got the word" in context.

Similar translations for "got the word" in Hungarian

to get verb
Hungarian
word noun
to word verb

Context sentences for "got the word" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pilot finally got the word, listening in to the countermeasures channel.
A japán pilóta végre megkapta az üzenetet az ellencsapást mérő csatornán.
EnglishThe aircraft in question, a ten-year-old E-3B Sentry, got the word fifteen minutes later.
A szóban forgó repülőgép, egy tízéves E-3B Sentry, tizenöt perc múlva kapta meg a parancsot.
EnglishThen you also know, General, that I got a word that'll have those trigger-happy jocks blow you into atoms.
- Akkor azt is tudnia kell, csak egy szavamba kerül, és ripityára lövik magukat.
EnglishYou've only got my word for it now that I wasn't the one who tried to do it.'
Vagy elhiszi, hogy semmi közöm az egészhez, vagy nem.
EnglishWe've got the word of you and your wife - or guesstimate - as to when you saw this last couple out.
Maga és a felesége elmondta, megbecsülte, mikor lehetett az; hogy az utolsó vendégek elmentek.
EnglishColonel Gamelin got the word before Captain Gassman did.
Gamelin ezredes előbb értesült a történtekről, mint Gassman kapitány.
EnglishIthboltar got a word or two of a spell wrong, methinks.
- Énszerintem Ithboltar elrontott néhány szót egy varázslatban.
EnglishInside Berlin itself, the American brigade got the word first, and pulled back into the western portion of the kazerne.
Berlinben először az amerikaiak kapták meg a tűzszüneti parancsot, és visszahúzódtak a támaszpont nyugati részébe.
EnglishWe haven't got the word out to everyone yet.'
Egyelőre még senkit nem tájékoztattunk.
EnglishShe got a word out at last.
EnglishThey wanted to be sure the three Navy ships in the Philippine Sea could get into position; we just got the word that they reported ready.
Meg akarták várni, hogy a flotta három hajója harcálláspontra érjen a Fülöp-tengeren; most kaptuk a jelzést, készen vannak.
EnglishThen Elinor got a word.
EnglishYou've got my word on it.
EnglishRC- 135 no less than one hundred miles off the coast, well within radar range but nothing too provocative-I got that word loud and clear from JCS.
Egy EC-135-ös repül el legalább száz mérföldre a parttól, radartávon belül, de nem túl provokatívan, mert. ezt határozottan és világosan kikötötte a vezérkar.

Other dictionary words

English
  • got the word

Search for more words in the English-Thai dictionary.