"got this thing" translation into Hungarian

EN

"got this thing" in Hungarian

See the example sentences for the use of "got this thing" in context.

Similar translations for "got this thing" in Hungarian

to get verb
Hungarian
this pronoun
Hungarian
thing noun
Hungarian

Context sentences for "got this thing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English- I'm here because I've got this thing going on with a woman -- not my mom!
- Azért vagyok itt mert van ez a dolog azzal a nővel -- nem az anyámmal!
EnglishI don't mean to burst your bubble, Jimbo... but if you got a thing for Chloe, it's not gonna happen.
Mit akarsz, kidurrant a buborékod, Jimbo... minek keresed Chloét, csak nem történt valami?
EnglishHe's got a thing that can blast them from orbit while they try to cross the ocean.
Van a fedélzeten egy olyan fegyver, amivel felrobbanthatja őket az űrből, mikor megpróbálnak átkelni az óceánon.
EnglishAnd she's got a thing going with one of the boys at Giant Steps.
Összejött az egyik fiatalemberrel a Giant Stepsben.
EnglishOh, and, hey, we've got that thing tonight at Lincoln Center.
Ó, ja és van egy kis dolgunk a Lincoln Center-ben.
EnglishHe said that after I left him he had got a rope and stripped and gone down into the water and got the thing out.
Elmondta, hogy az én távozásom után elővett egy kötelet, és lement a víz alá, kihúzta azt a dolgot.
EnglishLook here, my sweet, you've got a thing about all this.
Ide figyelj, drágám, ez nálad már valóságos rögeszme.
EnglishMe, I've got a thing about kids on skateboards.
A legszívesebben megtiltanám a mulatságukat, ha tehetném.
EnglishAnd they got some thing called an emu.
Aztán valami emu. mérföldes torlódást okozott a 676-oson.
EnglishGuys, I just got one thing to say, It's show time.
Srácok, már csak egy valamit mondanék.
English'You and Mondale got a thing for each other?'
- Maguk nem nagyon kedvelik egymást, mi?
EnglishHoney, I got Mitch's thing tomorrow night.
Édesem, holnap este Mitch bulijában leszek.
EnglishHe's got this thing about me being irresponsible.
EnglishHe knows just when to charm and when to bully, and he won't rest till he's got the thing through.
Nagyon jól tudja, hogy kit és mikor kell elbűvölni, vagy pedig kivel kell erőszakoskodni, s addig nem nyugszik, amíg el nem intézett mindent.
EnglishYou've got this thing won, Mr. Lake.
EnglishHe's got this thing with bathrooms.
EnglishI got this thing to write.
English- He got another thing comin'.
EnglishHe's still got a thing for them.
EnglishI've got one thing to say.

Other dictionary words

English
  • got this thing

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.