EN

gracious {adjective}

volume_up
Was she supposed to be gracious to him as a learned col- league or hostile to him as an enemy?
Legyen kedves, mint tanult kollégával szokás, vagy ellenséges, mint egy ellenséggel illő?
A gracious kindly woman taking pity on this aging lonely man.
A bájos, kedves nő megsajnálta a korosodó, magányos férfit.
Before this, he'd been gracious to the old man, almost to the point of sickening one, but now he became a bully.
Ez idáig szinte émelyítően kedves volt apjához, most viszont egyszeribe zsarnokoskodni kezdett.
But Uriens will be glad that she is gracious and will rule his home well.
De Uriens örülni fog, hogy Morgaine szívélyes, és jól fogja kormányozni a házát.
His conduct was certainly not very gracious.
Õlordsága viselkedése nem volt valami szívélyes.
And he was expected to be the gracious host, something my father simply couldn't do.
Azt várták tőle, hogy szívélyes házigazda módjára viselkedjen, apám meg egyszerűen képtelen volt erre.
Germanicus's wife, the gracious Agrippina, has the ashes of Germanicus in an urn she carries next to her breast.
Germanicus hitvese, a kegyes Agrippina, keblére szorítja férje hamvvedrét.
Have pity on me, Gracious Lady, entrust to me your song.
Szánj meg, kegyes hölgy, ne tagadd meg tőlem dalodat!
Good night, Gracious Lady, said the soldier.
Jó éjszakát, kegyes hölgy búcsúzott a tribunus.
A gracious kindly woman taking pity on this aging lonely man.
A bájos, kedves nő megsajnálta a korosodó, magányos férfit.
He saw a long, oval face, a gracious line of jaw and a sweet, slightly timid expression.
Hosszúkás, ovális arc, kecses vonalú áll, az arcon bájos, kicsit félénk kifejezés.
When a man has a charming, gracious, intelligent wife he has no business to treat her badly.
Ha valakinek ilyen bájos, kedves, okos felesége van, nem járja, hogy ilyen csúnyán bánjon vele.
Gracious and cool and quiet in the bright California sun.
Barátságos, hűvös, csendes épület a tűző kaliforniai napfényben.
That shameless interference is all the more remarkable when we remember that next year China wants to play the gracious host of the Olympic Games.
Ez a szégyentelen beavatkozás még figyelemreméltóbb, ha arra gondolunk, hogy jövőre Kína akarja az olimpiai játékok barátságos házigazdáját játszani.
Suddenly she was Lady Olivia again, the gracious snow maiden.
Hirtelen újra Lady Olivia lett, a nyájas hószűz.
On his return he found the Vicomtesse gracious and kindly, as she had always been to him.
A vikomtné, mikor visszament hozzá, ugyanolyan nyájas jósággal fogadta, mint eddig minden alkalommal.
And may the Lord of the Mark be gracious to you!'
S legyen nyájas hozzátok Lovasvég Ura!
Inkább udvarias volt, mint hajbókoló.
Indeed, Great Lady, Elminster said with a gracious smile, gently slapping his teacup (which had begun to emit small sounds that resembled hiccups), it doth.
- Igen, úrnőm - felelte udvarias mosollyal El, majd megkocogtatta a teáscsészéjét (amely halk csuklásba kezdett) -, fényesen.
Nagyon aranyos, és jóindulatú lesz?
gracious (also: benevolent)
gracious (also: clement, merciful)
The Hall Kitchen Chief recommended you to us, gracious lady.
Szállást keresünk, és a konyhafőnök magát ajánlotta, kegyelmes asszonyom.
Hai, the superintendent said with a pleased nod, and then a more for- mal, gracious bow to the man at the bottom, which was dutifully and proudly returned.
Hai mondta örömteli bólintással az építésvezető, amit formálisabb, elegáns meghajlás követett a gödörben lévő ember felé, aki azt kötelességtudóan és önérzetesen viszonozta.
With a gracious flourish of his hands, he made a deep bow to them, as if he'd already given the performance of his life.
Kezét kecses mozdulatokkal lengetve meghajolt; egész életében így üdvözölte a közönséget.
He saw a long, oval face, a gracious line of jaw and a sweet, slightly timid expression.
Hosszúkás, ovális arc, kecses vonalú áll, az arcon bájos, kicsit félénk kifejezés.

Context sentences for "gracious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut Uriens will be glad that she is gracious and will rule his home well.
De Uriens örülni fog, hogy Morgaine szívélyes, és jól fogja kormányozni a házát.
EnglishAnd the passage I read from the Phaedo gives a gracious picture of death.
S az a bekezdés, amelyet a Phaidón-ból olvastam fel, vonzó képet fest a halálról.
Englishhe asked, offering her his most gra-cious smile.
- Meglepőnek talál, Miss Paget? - kérdezte ő a legbarátságosabb mosolyával.
EnglishHe saw a long, oval face, a gracious line of jaw and a sweet, slightly timid expression.
Hosszúkás, ovális arc, kecses vonalú áll, az arcon bájos, kicsit félénk kifejezés.
EnglishA solo, gracious ladybelieve me, no one in the capital will respect you if you drive a solo.
Nemes hölgyem, higgyen nekem, ki fogják nevetni a fővárosban, ha egy olyat bérel.
EnglishYou knowI mean, the gracious sir must be aware of what starship passage costs.
Bizonyára ön is tudja, hogy mennyibe kerül egy bolygóközi utazás.
EnglishI mean, if the gracious lady has her heart set on going, I think she could blend in.
Úgy értem, ha a hölgy eltökélte magát, hogy jönni akar, szerintem el tud vegyülni a tömegben.
English'You are gracious, lord; or I hope that I may so take your words,' he said.
árcsak hírből is tudott volna valamit a hobbitokról, létezésünkről.
EnglishAh Aillas, it was a gracious thought but over-subtle; I failed to grasp your intention.
- Ó, Aillas király, ez rendkívül nagylelkű ötlet, de sajnos, nem volt tudomásom szándékáról.
EnglishAs far as Joe could discern, there was nothing menacing in this gracious night.
Joe semmit sem látott vagy hallott a csodálatosnak ígérkező éjszakában, ami veszélyt jelenthetett.
EnglishWould I be correct in discerning a most gracious offer ... master?
- Kijavítanál, kérlek, ha esetleg rosszul értelmeztem, de ez nem egy ajánlat... mester?
EnglishWhy, Tamaeril, gracious lady, I find I cannot afford you this satisfaction.
Úgy vélem, drága Tamaeril, ezt az örömöt nem adhatom meg neked.
EnglishWas she supposed to be gracious to him as a learned col- league or hostile to him as an enemy?
Legyen kedves, mint tanult kollégával szokás, vagy ellenséges, mint egy ellenséggel illő?
EnglishOn behalf of my government, I accept your gracious offer, Comrade Premier, Leing replied warily.
Kormányom nevében elfogadom a nagylelkű ajánlatot, elnök elvtárs felelte óvatosan Leing.
EnglishShared regard, and my fondness for a wise and gracious lady.
- A kölcsönös tisztelet és a gyengédség egy bölcs és nemes hölgy irányában.
EnglishAnd he was expected to be the gracious host, something my father simply couldn't do.
Azt várták tőle, hogy szívélyes házigazda módjára viselkedjen, apám meg egyszerűen képtelen volt erre.
EnglishThe Hall Kitchen Chief recommended you to us, gracious lady.
Szállást keresünk, és a konyhafőnök magát ajánlotta, kegyelmes asszonyom.
EnglishWhen a man has a charming, gracious, intelligent wife he has no business to treat her badly.
Ha valakinek ilyen bájos, kedves, okos felesége van, nem járja, hogy ilyen csúnyán bánjon vele.
EnglishI don't think this need take too much of your time, gracious sir.
Úgy gondolom, uram, ezt az ügyet rövid idő alatt el tudja intézni.
EnglishOn his return he found the Vicomtesse gracious and kindly, as she had always been to him.
A vikomtné, mikor visszament hozzá, ugyanolyan nyájas jósággal fogadta, mint eddig minden alkalommal.

Synonyms (English) for "gracious":

gracious