"grainy" translation into Hungarian

EN

"grainy" in Hungarian

EN grainy
volume_up
{adjective}

grainy (also: grained, granular)
The ad contained a grainy black-and-white photo of Mr. Long.
A hirdetésben volt egy fekete-fehér, szemcsés fénykép Mr. Longról.
It was a blurred, grainy shot of a person of indeterminate sex standing in front of a video arcade.
Elmosódott, szemcsés fénykép volt, meghatározhatatlan nemű személyt ábrázolt egy videós játékterem előtt.
Szemcsés, kézikamerás felvételt akarok.
grainy (also: lumpish, lumpy)
grainy

Synonyms (English) for "grainy":

grainy

Context sentences for "grainy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was bone tired, too, and grainy-eyed, suffering from a killer headache.
Alig bírta nyitva tartani a szemét, ráadásul iszonyatos fejfájás is kínozta.
EnglishBefore the comm officer could answer, Warlord Harrsk's grainy image appeared.
Mielőtt a kommunikációs tiszt megszólalhatott volna, Harrsk hadúr képe jelent meg a holomonitoron.
EnglishThe longboats would file into the canal, one after the other in the grainy half-light.
Tudta, hogy a hadihajók most futnak be, egymás után a kikötőbe.
EnglishThe air between them was thick, her face grainy, as though reproduced.
Sűrű volt közöttük a levegő, a lány arca szemcsésnek hatott.
EnglishSo without a theory of planetary rings and with only grainy data, you can't have a good theory.
Tehát a bolygó körüli gyűrűk elmélete nélkül és homályos adatokkal nem lehet jó elméletet kidolgozni.
EnglishSo many billions of souls, packed into a grainy dot.
A sokmilliárd embert bele lehetne sűríteni egyetlen parányi pöttybe...
EnglishAnd second of all, his data was grainy and fuzzy, and he couldn't quite make out what it was he was looking at.
Másodszor, az adatai szemcsések és homályosak voltak, és nem tudta kitalálni, hogy mi az, amit lát.
EnglishGrainy-eyed, Bugg staggered inside his masters home.
Poloska véreres szemekkel tántorgott be gazdája házába.
EnglishHer skin was pale, with an unhealthy, grainy texture.
Bőre sápadt volt és egészségtelenül szemcsésnek tűnt.
EnglishA grainy image from early days of the Galactic Empire.
Ez a szándék ködös állati múltunkban gyökerezik.
EnglishGrainy streams of what seemed to be dust were rising from the two sorcerors, and their faces were twisted in silent pain.
A két varázslóból szürke porfelhőnek tűnő valami gomolygott elő, arcuk némán eltorzult a fájdalomtól.
EnglishHer eyes were grainy, hot, and itchy.
Szeme száraz volt, szemgolyója viszketett és égett.
EnglishShe had entered that peculiar second-wind state of grainy-eyed alertness that came after being awake for a day and a half.
Abba a sajátos zsibbadt állapotba került, amikor az érzékek némelyike kitágul, ha az ember másfél napja nem alszik.
EnglishHer eyes were grainy, and her face felt greasy.
EnglishIt struck in the flaccid, grainy hide at the juncture of neck and carapace, and remained there, bobbing up and down.
A lándzsa a nyak és a páncélzat találkozásánál találta el a bestia petyhüdt, bibircsókos bőrét, és billegve megállt benne.
EnglishBy the time the sky paled to the east, revealing mists in the lowlands, she was grainy-eyed and sluggish.
Mire az ég világosodni kezdett keleten, s derengeni kezdett a ködös táj, Szerén szeme majd leragadt, és meglehetősen lelassultak a gondolatai.
EnglishHer eyes were grainy, hot, and tired.
EnglishWhat ought to have been fair skin was merely pale, and reflected light like chalk, in a flat grainy way that even makeup would not have helped very much.
Sápadt bőre, amely akár szép is lehetett volna, krétafehéren fénylett, és petyhüdt, tág pórusain a smink sem segíthetett túl sokat.
EnglishAs he walked up the street, under the dim, grainy, flickering light of sporadic, monochrome streetlamps, he passed what looked like another drunk, lying against a wall.
Csak ment az utcán a halvány, villogó, foghíjas utcai lámpák alatt, aztán elhaladt egy másik részegnek látszó alak mellett, aki a falnak dőlve feküdt.