"grammar" translation into Hungarian

EN

"grammar" in Hungarian

EN grammar
volume_up
{noun}

grammar
If the grammar, the two-level logic, the time-orientation were Anglic, pragmatic results were all that mattered.
Ha a nyelvtan, a kétszintű logika, az időhasználat anglik, akkor csak a pragmatikus eredmények érdekesek.
Helyesírás és nyelvtan

Context sentences for "grammar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo you remember the time when we studied grammar, rhetoric, and philosophy together?
Emlékszel még az időkre, amikor együtt tanultuk a grammatikát, a retorikát és a filozófiát?
EnglishSo try to find another way to be an asshole-- ifyou don't know your grammar, that is.
Úgyhogy próbálj meg másképp seggfejkedni, ha nem ismered a nyelvtant.
EnglishAnd those linguists, please pardon the grammar, because I've not looked at it in the last 10 years.
És a nyelvészek kérem bocsássák meg a hibákat, mert nem vettem elő az elmúlt tíz évben.
EnglishHer grammar is perfect, her vocabulary broader than mine.
Szépen és helyesen beszéli az anyanyelvét, szókincse nagyobb, mint az enyém.
EnglishThey're in school -' 'They're in grammar school not graduate school, Doc.
- Elemibe járnak, az isten szerelmére, nem egyetemre!
EnglishAltogether, with the grammar Tinch had taught him, that was all.
Ha a Tinchtől tanultakat is hozzácsapjuk, ennyi volta tudománya.
EnglishCould not load grammar-definition file, check KLatin installation.
Nem sikerült betölteni a nyelvtani leírófájlt, ellenőrizze, megfelelően van-e telepítve a program.
EnglishAll these new peculiar looking grammar schools, practically built of glass.
Ezek a furcsa kinézetű új iskolák, mind csupa üveg.
EnglishWhen traffic is light, tailing becomes dangerous — even a grammar-school teacher knows that.
Ha nincs forgalom, veszélyes követni valakit - ezzel még egy elemi iskolai tanár is tisztában van.
EnglishMiss Bird says it's no good my trying for the grammar school.
Á, Miss Bird azt mondja, meg se próbálkozzak a középiskolával.
EnglishYou know, when I was in grammar school, I read books about you.
Tudja, amikor kisiskolás voltam, magáról olvastam könyveket.
EnglishHitting an airliner was like having a shoot-out in a grammar school, just more crowded.
Rajtaütni egy repülőgépen ugyanolyan kockázatos, mint egy iskolában lövöldözni, csak itt még szorosabban vannak.
EnglishHe himself had never even graduated from grammar school, incidentally.
Õ maga egyébként még általános iskolát se végzett.
EnglishYour grammar, I said, is almost as loose as your toupee.
A maga nyelvtana, öregem, majdnem olyan laza, mint a parókája...
EnglishThe grammar was the same; only the punctuation differed.
A nyelvtani szerkezet változatlan marad, csak a központozás más.
EnglishWhy would it be, when all the action was either out at Poteenville Grammar School or headed that way?
Miért is szólt volna, amikor az akció a poteenville-i általános iskolánál volt, vagy arrafelé tartott?
EnglishCorp asked, surprising Clark again with his grammar.
Befejezték a kutatást? kérdezte meglepően jó nyelvtudással Corp.
EnglishAs children in grammar school, they had practiced air-raid drills.
Félig-meddig elfelejtett emlék tört fel hirtelen.
EnglishTrout was born in Bermuda, and attended grammar school there.
Trout Bermudán született, és ott járt elemi iskolába.
English'Poteenville Grammar is only two hundred yards away.'
- A poteenville-i általános iskola alig kétszáz méterre van!