"grammar school" translation into Hungarian

EN

"grammar school" in Hungarian

See the example sentences for the use of "grammar school" in context.

Similar translations for "grammar school" in Hungarian

grammar noun
Hungarian
school noun
to school verb

Context sentences for "grammar school" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey're in school -' 'They're in grammar school not graduate school, Doc.
- Elemibe járnak, az isten szerelmére, nem egyetemre!
EnglishWhen traffic is light, tailing becomes dangerous — even a grammar-school teacher knows that.
Ha nincs forgalom, veszélyes követni valakit - ezzel még egy elemi iskolai tanár is tisztában van.
EnglishMiss Bird says it's no good my trying for the grammar school.
Á, Miss Bird azt mondja, meg se próbálkozzak a középiskolával.
EnglishYou know, when I was in grammar school, I read books about you.
Tudja, amikor kisiskolás voltam, magáról olvastam könyveket.
EnglishHitting an airliner was like having a shoot-out in a grammar school, just more crowded.
Rajtaütni egy repülőgépen ugyanolyan kockázatos, mint egy iskolában lövöldözni, csak itt még szorosabban vannak.
EnglishHe himself had never even graduated from grammar school, incidentally.
Õ maga egyébként még általános iskolát se végzett.
EnglishWhy would it be, when all the action was either out at Poteenville Grammar School or headed that way?
Miért is szólt volna, amikor az akció a poteenville-i általános iskolánál volt, vagy arrafelé tartott?
EnglishAs children in grammar school, they had practiced air-raid drills.
Félig-meddig elfelejtett emlék tört fel hirtelen.
EnglishTrout was born in Bermuda, and attended grammar school there.
Trout Bermudán született, és ott járt elemi iskolába.
EnglishAbove them was a picture Wendy half-remembered from her own grammar school days, nineteen years before.
Wendy halványan emlékezett a szavak feletti képre saját iskolás napjaiból, tizenkilenc évvel ezelőttről.
EnglishI screamed a poem I had learned in grammar school:
Egy verset ordibáltam, amit az elemiben tanultam:
EnglishGrammar school was nothing but play to a boy who slipped through his lessons as easily as Brett did.
Az elemi csak játék egy olyan tehetséges fiú számára, mint Brett, aki minden erőlködés nélkül halad osztályról osztályra.
EnglishHe made straight A's through grammar school and high school, got a Merit Scholarship, and could have gone to college almost anywhere.
Kitűnő tanuló volt, állami ösztöndíjat kapott, és válogathatott volna a legjobb egyetemek között.
EnglishSince there were only fifty-two children on Mars, Mars got along with just one grammar school, right in the middle of Phoebe.
Minthogy a Marson mindössze ötvenkét gyerek élt, elegendő volt egyetlen elemi iskola Phoebe kellős közepén.
EnglishGrammar school is not everything, said Poirot.
A középiskola nem minden mondta Poirot.
EnglishA homosexual experience in grammar school.
Egy homoszexuális élmény a gimnáziumban.
EnglishGerman batball was the major sport on Mars in the grammar school, in the Army, and in the factory workers' recreation areas.
A német krikett volt a Mars legfőbb sportja az elemi iskolában, a hadseregben, a gyári munkások sporttelepén egyaránt.
EnglishThe kids she and Clark had seen in the grammar-school play-yard when they made their abortive run for the hills were among them.
A színpadon a világ legnagyobb - és az erősítőkből ítélve leghangosabb - rockzenekarának a felszerelése volt látható.
EnglishIt was as Andrew Drake that the boy went to grammar school and the university; as Andrew Drake that he received his first passport.
A fiú Andrew Drake-ként járt középiskolába és végezte el az egyetemet: Andrew Drake néven kapta meg elsőő útlevelét is.
EnglishAll over the United States there were scrambling shirttail grammar school kids who'd tell you their ambition was to play in the NBA.
Az Egyesült Államok tele van általános iskolás kölykökkel, akik mind azt mondják, hogy szeretnének az NBA bajnokságban játszani.

Other dictionary words

English
  • grammar school

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.