"gramme" translation into Hungarian

EN

"gramme" in Hungarian

HU

EN gramme
volume_up
{noun}

gramme (also: gram)
volume_up
gramm {noun}
One gramme, she decided, would not be enough; hers had been more than a one-gramme affliction.
Úgy gondolta, egy gramm nem lenne elég; mostani megpróbáltatása nagyobb volt egygrammosnál.
What I had to suffer–and not a gramme of soma to be had.
Mit kellett szenvednem, és egyetlen gramm szómám sem volt!
Well, you've only got to take half a gramme of soma first.
Hát akkor csak vegyél be először egy fél gramm szómát.

Synonyms (English) for "gramme":

gramme
English

Context sentences for "gramme" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe compromised and, into her cupped left palm, shook out three half-gramme tablets.
Alkut kötött hát, és behajlított bal tenyerébe három félgrammos- tablettát szórt.
EnglishWas and will make me ill, she quoted, I take a gramme and only am.
" Volt és lesz beteggé tesz idézte , egy grammot eszem, s csak létezem."
EnglishNow, you swallow two or three half-gramme tablets, and there you are.
Most pedig bárki lenyel két-három félgrammos tablettát, és kész.
EnglishAnd do remember that a gramme is better than a damn.
És ne felejtsd el, hogy szóma, ha mondom, segít a gondon!
EnglishI slipped along the cases with the model trains and was soon close to the statue of Gramme, in the transept.
Végigosontam a vonatmodell-tárlók mentén, és már ott is voltam a kereszthajóban, a Gramme-szobor mellett.
EnglishIt was the Helmholtz of daily life who forgot and forgave, not the Helmholtz of a half-gramme holiday.
A mindennapi életben létező Helmholtz volt az, aki elfelejtett és megbocsátott, nem a félgrammos kirándulásra ment Helmholtz.
EnglishThen, at a certain moment, I risked it, squeezed past the leftside of Gramme, atightfit, painful, even sucking in my stomach.
Egyszer csak gondoltam egy merészet, és balról a Gramme-szobor mellé siklottam, nekipréselve magam a falnak, a hasamat behúzva.
EnglishThe distance was too small for careless flyers–particularly at night and when they had taken half a gramme too much.
Az elővigyázatlan repülők számára ez a távolság túl kicsi volt különösen éjszaka, és persze amikor túl sok félgrammos tablettát szedtek be.
EnglishFour half-gramme tablets.
EnglishI happen to be one of those who would rather have preserved the monopoly of national postal administrations for letters below the 50-gramme threshold.
Véletlenül egyike vagyok azoknak, akik az 50 grammos küszöb alatti levelek esetében inkább megvédték volna a nemzeti postaigazgatások monopóliumát.
EnglishAs soon as they got back to the rest-house, she swallowed six half-gramme tablets of soma, lay down on her bed, and within ten minutes had embarked for lunar eternity.
Mihelyt visszatértek a pihenőházba, bekapott hat darab félgrammos szómatablettát, lefeküdt az ágyára, és tíz percen belül már a hold-örökkévalóság tájaira ért.