"gramophone" translation into Hungarian

EN

"gramophone" in Hungarian

EN gramophone
volume_up
{noun}

gramophone (also: phonograph)
A small portable gramophone with a horn stood on the dressing table.
Az öltözködőasztalon kis, hordozható gramofon, tölcsérrel együtt.
Approaching slowly, he lifted the gramophone needle.
Lassan a háta mögé lépve felemelte a gramofon tűjét.
She mimicked the words of the gramophone in perfect English.
Mindenesetre tökéletes angolsággal ismételgette a szavakat a gramofon után.

Synonyms (English) for "gramophone":

gramophone

Context sentences for "gramophone" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe switched on the light nearest the corner and examined the little gramophone.
Felkapcsolta a sarokhoz legközelebbi lámpát, és megvizsgálta az apró gramofont.
EnglishShe's the only one who wouldn't give an explanation after that gramophone record.
Õ az egyetlen, aki az után a gramofonlemez után nem volt hajlandó beszélni.
EnglishShe went to the far northeast corner of the room, and opened the cabinet gramophone.
Elsétált a helyiség északkeleti csücskébe, és lenyitotta a gramofonszekrény ajtaját.
EnglishRichard Amory moved to the gramophone to switch it off before joining them.
Egymás után nyomkodták a kilincset, próbálgatták kinyitni az ajtót, eredménytelenül.
Englishshe suggested, moving across to the gramophone.
- Mi lenne, ha felraknánk egy lemezt? - kérdezte, és odament a gramofonhoz.
EnglishIn the drawing-room, Kay Strange went straight to the gramophone and put on a record of dance music.
Kay Strange a szalonban odament a gramofonhoz és feltett egy modern lemezt.
EnglishHe said: What about the gramophone record you found in the house?
És mi van a gramofonlemezzel, amit a házban találtak? kérdezte.
EnglishAren't people just like gramophone records? murmured Julia.
Hát nem olyanok az emberek, mint egy gramofonlemez? dünnyögte Julia.
EnglishBeside it were a set of gramophone records in a cardboard case.
Mellette egy sor lemez, kartondobozában pihenve.
EnglishRogers said: I was to put a record on the gramophone.
Hogy tegyek fel egy lemezt a gramofonra mondta Rogers.
EnglishAbove the grind of the gramophone waltz they actually talked.
Átbeszéltek a fonográfból csikorgó valceren!
EnglishShe loved this place best of all, she thought, and there wasn't any spirit gramophone playing, and no faces in the mirror.
Ez az ő kedvenc helye, és nem gramofonozik itt semmiféle szellem, és nincsenek arcok a tükörben.
EnglishI brought Kay over some gramophone records she wanted.
Hoztam néhány gramofonlemezt Kaynek, amit kért.
EnglishThe others were busy with the gramophone.
A többiek a gramofonasztal mellett voltak egy csomóban.
EnglishThen came a stretch of comparative silence - except for the far off playing of Arab music on a gramophone in somebody's room.
Majd egy ideig viszonylagos csend honolt, s csak valamelyik szobából hallatszott gramofonon arab zene.
EnglishBarbara and Edward Raynor, having first turned over the gramophone record on the machine, were now slowly waltzing in each other's arms.
Barbara és Edward Raynor először is lemezt cserélt a gramofonon, aztán angolkeringőzni kezdett.
EnglishWe had the gramophone on for most of the time.
Meg feltettünk egypár lemezt a gramofonra.
EnglishCarelli joined Barbara and Miss Amory around the gramophone, and all three of them began to sort through the pile of records.
Vagy itt a Rigoletto - újabb lemezt vett elő, és ismét dalra fakadt: - La donna é mobile, qual piuma al vento...
EnglishAnd maybe listening to the gramophone.
Néha talán hallgatni egy kicsit a gramofont.
EnglishYou want to hear that old gramophone?
Nem akarnád hallani azt a régi gramofont?